.

Đak Lak: Tạm dừng lập quy hoạch phát triển cây mắc ca

Thứ Hai, 27/11/2017, 16:19 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Đak Lak có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét tạm dừng lập quy hoạch phát triển cây mắc ca tỉnh Đak Lak đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 Hiện nay diện tích cây mắc ca chiếm khoảng khoảng 2.266 ha. Ảnh: Bá Thăng
Hiện nay diện tích cây mắc ca chiếm khoảng khoảng 2.266 ha. Ảnh: Bá Thăng

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quy hoạch phát triển cây mắc ca được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 1134/QĐ-BNN-TCLN ngày 5-4-2016 để thực hiện. Việc lập quy hoạch phát triển cây mắc ca tỉnh Đak Lak đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh xem xét, giải quyết sau.

Được biết,  hiện nay Tây Nguyên có khoảng 2.266 ha cây mắc ca, chiếm hơn 64% diện tích cây mắc ca của cả nước. Diện tích cây mắc ca tập trung chủ yếu ở tỉnh Lâm Đồng chiếm 44,04%, Đak Nông chiếm 35,30%, kế đến là tỉnh Đak Lak… Mắc ca là loại cây mới được đưa vào trồng thử nghiệm ở Tây Nguyên, bước đầu cho thấy cây có thể sinh trưởng phát triển được ở một số vùng sinh thái, nhất là những vùng có khí hậu lạnh. Sau 5 đến 7 năm trồng, cây mắc ca đã cho năng suất, nên có triển vọng phát triển trên địa bàn Tây Nguyên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia đây là loài cây mới nên cần phải đánh giá kỹ trước khi phổ biến rộng rãi. Công tác chọn giống, quy hoạch vùng trồng cho cây mắc ca cần gắn với các cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo sản xuất có hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho người trồng. 

Bá Thăng

.