.

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Gia Lai, Chi nhánh Đông Gia Lai và các ngân hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh đã giải ngân 115,75 tỷ đồng cho 4 doanh nghiệp và 298 hộ vay vốn trồng tái canh cà phê với tổng diện tích hơn 1.131 ha.
 

Ảnh minh họa
Ảnh: Thanh Nhật

Trong đó, vốn vay theo chương trình tái canh cà phê của Chính phủ đã giải ngân hơn 4,4 tỷ đồng cho 92 hộ trồng 77,2 ha và hơn 22,8 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp tái canh 300 ha; vốn vay theo chương trình Dự án VnSAT đã giải ngân 76,1 tỷ đồng cho 196 hộ trồng tái canh gần 339 ha; các ngân hàng bán lẻ trong tỉnh đã giải ngân 1,32 tỷ đồng cho 10 hộ vay trồng tái canh 10 ha và giải ngân 11 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp vay tái canh 405 ha.

Để đảm bảo công tác tái canh cà phê và giải ngân vốn vay, các địa phương đã tổ chức kiểm tra và thẩm định vườn cây cho 3.661 hộ với diện tích 1.916 ha. Kết quả, có 2.753 hộ với 1.464 ha cà phê đủ điều kiện trồng tái canh trong năm 2017. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT các địa phương đã chấp thuận cho 216 hộ vay vốn trồng tái canh 159 ha.

Lê Nam

.