.

Gia Lai: Công bố hết hạn hán trong vụ Đông Xuân 2015-2016

Thứ Tư, 06/07/2016, 13:23 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 4-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành ký Quyết định số 632/QĐ-UBND về việc công bố hết hạn hán trong vụ Đông Xuân  2015-2016 trên địa bàn các huyện, thị xã phía Đông tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo trồng vụ mùa 2016 đúng thời vụ, mở rộng gieo trồng các loại cây ngắn ngày để bù đắp diện tích bị hạn trong vụ Đông Xuân 2015-2016; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng.

Sở Nông nghiệp-PTNT và Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố khôi phục sản xuất vùng thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2015-2016 và tập trung sản xuất vụ mùa 2016.

Duy Danh

.