.

(GLO)- Từ nay đến năm 2015, huyện Phú Thiện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quan trọng để đưa nền kinh tế-xã hội của địa phương phát triển bền vững theo hướng công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là hành trình xây dựng thương hiệu lúa Phú Thiện…

Ngay từ đầu năm nay, UBND huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm. Việc giao cụ thể kế hoạch, nhiệm vụ đến các đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã góp phần cụ thể hóa và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà.

 

Thu hoạch lúa vụ mùa tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện. Ảnh: H.s
Thu hoạch lúa vụ mùa tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện. Ảnh: H.S

Trong năm qua, nền kinh tế huyện có bước phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 13% tính theo giá trị sản xuất. Sự chuyển dịch nền kinh tế đảm bảo đúng theo định hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần công nghiệp và dịch vụ, cụ thể trong năm tỷ trọng nông-lâm nghiệp giảm từ 40,67% năm 2011 xuống còn 38,47%, công nghiệp-xây dựng tăng từ 31,66% lên 33,19%, dịch vụ-thương mại tăng từ 27,67% lên 28,34%...

Việc chỉ đạo tập trung đầu tư phát triển vào các lĩnh vực là thế mạnh phát triển kinh tế của huyện đã phát huy hiệu quả, đời sống nhân dân tăng lên, nền kinh tế của huyện có bước tiến vững chắc. Trước tiên là thế mạnh của cây  lúa, trong năm tổng diện tích gieo trồng hai vụ đạt 23.162 ha, đạt 100,02% so với kế hoạch đề ra và tăng 1,34% so với năm 2011. Không chỉ tập trung mở rộng diện tích gieo trồng mà huyện còn tập trung tăng năng suất và giá trị kinh tế đối với các loại cây trồng, đặc biệt là cây lúa với các loại giống mới đưa vào trình diễn, sản xuất cho năng suất và giá trị kinh tế cao.

Kết quả đạt được trong năm qua tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 90.627 tấn, tăng 4,06% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó công tác khuyến nông cũng được quan tâm bằng nhiều chương trình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: dự án phổ cập giống lúa ML48 gắn với áp dụng quy trình ICM, dự án sản xuất rau an toàn, dự án chăn nuôi gà H’Mông thương phẩm. Không những thế công tác phòng-chống dịch bệnh được thường xuyên quan tâm, chủ động trong công tác phòng-chống dịch bệnh, phòng-chống thiên tai, lũ lụt…

Một trong những mục tiêu quan trọng là hoàn thành xây dựng thương hiệu lúa Phú Thiện trong năm 2015. Để đạt được mục tiêu này, trong thời gian qua và định hướng trong tương lai, huyện từng bước thực hiện các bước chuyển dịch giống, năng suất, chất lượng trên cây lúa. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Gia Lai khảo nghiệm 10 bộ giống lúa. Trong quá trình khảo nghiệm yêu cầu đặt ra là giống lúa kháng sâu bệnh tốt, hiệu quả kinh tế cao.

Sau khi kết thúc công tác khảo nghiệm sẽ lựa chọn các giống đủ điều kiện, phù hợp điều kiện tự nhiên, điều kiện canh tác trên địa bàn huyện, được các ngành chức năng công nhận sẽ tiến hành nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Các giống hiện đang được khảo nghiệm như: Hương cốm 2, VTS1, QN1, ML48, HT1. Quá trình thử nghiệm đã trình diễn trong hai vụ vừa qua, với diện tích 1 ha mỗi vụ, hiện tại công tác khảo nghiệm để tìm ra giống lúa phù hợp vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Xây dựng nền kinh tế địa phương bền vững ở Phú Thiện đòi hỏi phải phối hợp đồng bộ nhiều biện pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp. Hướng dẫn nông dân tiếp cận và ứng dụng nhanh những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Hồng Sơn

.