.
.

Gia Lai phấn đấu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95-100%

Thứ Năm, 30/12/2021, 09:15 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 29-12, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn về việc đôn đốc giải ngân năm 2021 và triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

 

Đối với kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc phạm vi quản lý triển khai ngay trong năm 2021; xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, trong giải ngân đầu tư công thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí.

 

Công nhân thi công Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Minh Triều
Công nhân thi công Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Minh Triều


Yêu cầu các chủ đầu tư rà soát tất cả khối lượng đang thực hiện, chưa thực hiện để triển khai ngay các giải pháp, huy động mọi nguồn lực nhằm đáp ứng khả năng giải ngân tối đa và bổ sung cam kết về kế hoạch giải ngân (từ nay đến 31-12-2021 và đến 31-1-2022).

Đối với các dự án khẩn cấp đã được bố trí vốn năm 2021, các chủ đầu tư phải tổ chức kiểm điểm và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu đến 31-12-2021 không giải ngân hết vốn bố trí năm 2021. Riêng đối với các chủ đầu tư là UBND các huyện, thị xã phải tự cân đối bổ sung nguồn ngân sách huyện để thực hiện hoàn thành dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát đánh giá tổng thể, đồng thời phối hợp với các sở, ngành làm việc cụ thể với các chủ đầu tư để kịp thời có giải pháp xử lý tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu giải ngân tối đa cho các nguồn bố trí năm 2021. Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 95-100% kế hoạch được giao.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 trước ngày 31-12-2021. Với mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022, sau khi có quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quý I-2022 phải hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022. Đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động theo đúng quy định về phòng-chống dịch.

Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân của dự án, có giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022.


Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư rà soát năng lực cán bộ các ban quản lý dự án, điều chuyển ngay các cán bộ thường xuyên không đáp ứng yêu cầu chuyên môn; kiên quyết xử lý kịp thời phòng, ban, cá nhân có hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công gây cản trở, chậm trễ giải ngân vốn thủ trưởng năm 2022. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp rà soát các đơn vị tư vấn có hồ sơ trong năm 2020 và 2021 đã bị các ngành chuyên môn trả đi trả lại nhiều lần; chất lượng không đảm bảo, mất nhiều thời gian khi thẩm định... xét và công bố công khai trên website, để khuyến cáo các chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn.

Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương nắm các thông tin liên quan đến các chương trình tiêu quốc gia để kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá lại các vấn đề tồn tại, nhất là những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng tại các công trình trọng điểm và chậm giải ngân do bị ảnh hưởng trong tình hình dịch Covid-19 kéo dài để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chủ động triển khai ngày từ đầu năm 2022.

 

KIỀU PHAN

 

.