.
.

Gia Lai: Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt 68,46% kế hoạch

Chủ Nhật, 12/12/2021, 10:05 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 10-12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp trực tuyến của Tổ công tác số 6 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Bình Định, Quảng Nam và TP. Đà Nẵng.


 

Ông Trần Quốc Phương-Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì điểm cầu chính.

 

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hoành Sơn
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Hoành Sơn


Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2021, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) cho 6 địa phương là 26.998,874 tỷ đồng, gồm: nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) là 17.894,059 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương (NSTW) 9.149,815 tỷ đồng. Tính đến ngày 15-11-2021, tổng số vốn đã phân bổ cho 6 địa phương là 30.550,123 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn vốn NSĐP là 21.540,308 tỷ đồng, trong đó có 5/6 địa phương giao vượt nguồn NSĐP so với Thủ tướng Chính phủ giao là TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak. Riêng tỉnh Bình Định nguồn vốn NSĐP giao thấp hơn số Thủ tướng Chính phủ giao. Nguồn vốn NSTW là 9.009,815 tỷ đồng, bằng 98,47% kế hoạch.

Đối với Gia Lai, năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao là 3.101,937 tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh giao là 3.573,452 tỷ đồng, gồm: vốn đầu tư công tỉnh giao đầu năm 2021 là 2.558,261 tỷ đồng với vốn NSĐP 1.356,604 tỷ đồng và vốn NSTW 861,527 tỷ đồng, vốn đầu tư công giao trong năm 2021 (các dự án mới khởi công) là 1.015,191 tỷ đồng với vốn NSĐP là 752,191 tỷ đồng và 263 tỷ đồng vốn NSTW. Tính đến ngày 22-11-2021, khối lượng thực hiện là 1.475,269/2.498,269 tỷ đồng, đạt 59,05%; giải ngân 1.710,29/2.498,296 tỷ đồng, đạt 68,46% kế hoạch vốn giao. Theo đó, khối lượng vốn NSĐP đã thực hiện là 852,496/1.303,339 tỷ đồng, đạt 65,41% kế hoạch vốn giao, giải ngân 882,711/1.303,339 tỷ đồng, đạt 67,73% kế hoạch giao. Về khối lượng vốn NSTW đã thực hiện là 381,564/861,527 tỷ đồng, đạt 44,29% kế hoạch vốn giao, giải ngân 590,183/816,527 tỷ đồng, đạt 68,5% kế hoạch.

Tại cuộc họp, đại diện của các địa phương nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư công năm 2021, các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn năm 2021 và đề nghị các bộ, ngành trung ương sớm chuyển kinh phí các chương trình, dự án để giải ngân vốn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Chính phủ thay thế Nghị định 56/2020/NĐ-CP theo hướng cho phép dự án đã được ký Hiệp định vay vốn từ năm 2017 trở về trước được sử dụng vốn ODA để chi trả thuế.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị từ nay đến cuối năm, các địa phương cố gắng đẩy nhanh tiến độ việc giải ngân vốn, tránh để Trung ương cắt vốn vì các dự án triển khai chậm tiến độ.

 

HOÀNH SƠN

 

.