.
.

Gia Lai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Năm, 28/10/2021, 05:14 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 27-10, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1650/UBND-KTTH về việc thực hiện Công điện số 7776/CĐ-VPCP ngày 25-10-2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

 

Tính đến ngày 26-10-2021, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh Gia Lai đạt 50,65% kế hoạch, trong đó vốn đầu tư công giao đầu năm đạt 66,49% (vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 65,07%, vốn ngân sách trung ương trong nước đạt 75,88%, vốn nước ngoài đạt 40,46%, vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 đạt 71,16%).

 

cv2 Công nhân thi công Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP Pleiku)- Ảnh Minh Triều
Công nhân thi công Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Minh Triều


Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thực hiện Công điện số 7776/CĐ-VPCP ngày 25/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 1-1-2021, số 45/NQ-CP ngày 5-4-2021, số 63/NQ-CP ngày 29-6-2021; các Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ; Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 5-10-2021 của Văn phòng Chính phủ và các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

 

Tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 967/UBND-KTTH ngày 20-7-2021 về triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ ngày 29-6-2021, Thông báo số 179/TB-VP ngày 18-8-2021, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19-8-2021, Công văn số 967/UBND KTTH ngày 14-10-2021. Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhất trong những tháng cuối năm 2021 của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; khẩn trương rà soát, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương mình; thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, lãng phí. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, xử lý kịp thời khiếu nại, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, không được để chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đầu tư công.

 

KIỀU PHAN

 

.