.
.

Đã giải ngân 382 tỷ đồng để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

Thứ Hai, 20/09/2021, 15:27 [GMT+7]
.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến ngày 17/9, đã có 730 người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc cũng như phục hồi sản xuất.

 

Giao dịch tại Ngân hàng Chính sách xã hội. (Ảnh: Vietnam+)
Giao dịch tại Ngân hàng Chính sách xã hội. (Ảnh: Vietnam+)


Sau hơn 2 tháng cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất theo Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 17/9, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đã phê duyệt 746 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền hơn 392 tỷ đồng để trả lương cho 112.397 lượt người lao động.

Đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân được 382 tỷ đồng cho 730 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất cho 109.373 lượt người lao động tại 63 tỉnh, thành phố.

Theo Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn để cho doanh nghiệp vay trả lương người lao động bị ngừng việc và phục hồi sản xuất kinh doanh. Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng với lãi suất là 0%/năm.

Cũng theo quyết định của Chính phủ, các doanh nghiệp được cho vay vốn trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế 3 tháng và thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ thực hiện đến hết ngày 5/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

Tuy nhiên, so với gói cho vay kế hoạch lên tới 7.500 tỷ đồng, tiến độ giải ngân kể trên mới đạt khoảng 5%. Theo lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội, hiện một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều người sử dụng lao động chưa liên hệ để làm hồ sơ đề nghị vay vốn.

 

Theo THÚY  HÀ (Vietnam+)

 

.