.
.

Gia Lai: Hơn 802 tỷ đồng đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 3)

Chủ Nhật, 15/08/2021, 06:24 [GMT+7]
.

(GLO)- Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên vừa ký ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 3) và cho ý kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021.

 

Cải tạo, nâng cấp đường Lê Duẩn, TP. Pleiku. Ảnh: Hà Duy
Cải tạo, nâng cấp đường Lê Duẩn, TP. Pleiku. Ảnh: Hà Duy

 

Theo đó, phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 3) là 802,291 tỷ đồng. Cụ thể như sau: Vốn trong cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư là 164,102 tỷ đồng; trong đó vốn chuẩn bị đầu tư 4,81 tỷ đồng, vốn thực hiện dự án 159,292 tỷ đồng bố trí cho 6 dự án khởi công mới, chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương, chi cho ngân hàng chính sách.

Tiền sử dụng đất tỉnh đầu tư là 436,089 tỷ đồng, trong đó vốn chuẩn bị đầu tư 4,53 tỷ đồng; vốn thực hiện dự án: 431,559 tỷ đồng, bố trí cho 20 dự án khởi công mới. Xổ số kiến thiết là 152 tỷ đồng, trong đó vốn chuẩn bị đầu tư 4,21 tỷ đồng; vốn thực hiện dự án 147,79 tỷ đồng, bố trí cho 5 dự án khởi công mới và đối ứng cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Bội chi ngân sách: 50,1 tỷ đồng.

Thống nhất kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2021 là 263 tỷ đồng, trong đó vốn chuẩn bị đầu tư 19,92 tỷ đồng; vốn thực hiện dự án 243,08 tỷ đồng, bố trí cho 4 dự án chuyển tiếp và 6 dự án khởi công mới.

 

>> Phụ lục 1

>> Phụ lục 2

>> Biểu mẫu 1

>> Biểu mẫu 2

>> Biểu mẫu 3

>> Biểu mẫu 4


KIỀU PHAN

 

.