.
.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 5.220 tỷ đồng

Thứ Bảy, 10/07/2021, 18:45 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 8-7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021.
 
 
Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19, song tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách đạt tới 6,63% trong 6 tháng đầu năm 2021
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Sơn Ca
 
Báo cáo tại phiên họp, tổng nguồn vốn đến 30-6-2021 đạt 5.231 tỷ đồng, tăng 321 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay đạt 1.493 tỷ đồng với 41.283 lượt khách hàng, bằng 135% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh số thu nợ đạt 1.149 tỷ đồng, bằng 130,9% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng dư nợ đạt 5.220 tỷ đồng với 142.220 khách hàng, tăng 324 tỷ đồng so với đầu năm (đạt 92% kế hoạch và tăng 6,63%). Song song với tăng trưởng tín dụng, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,13%, nợ khoanh chiếm 0,18% tổng dư nợ.
 
Trong những tháng cuối năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền để triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Về phía Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục tranh thủ nguồn vốn Trung ương và địa phương để mở rộng cho vay, nâng mức cho vay, phấn đấu tăng trưởng dư nợ từ 8% trở lên. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về chính sách tín dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; triển khai cho vay ngừng việc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ…
 
SƠN CA
 
.