.
.

Gia Lai: Xây dựng, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm

Thứ Tư, 18/11/2020, 04:52 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 16-11, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2306/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 9-11-2020 của HĐND tỉnh khóa XI.

 

Kho bạc Nhà nước tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu. Ảnh: Sơn Ca
Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Sơn Ca

 

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 128 của HĐND tỉnh khóa XI về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Nghị quyết số 128 để triển khai thực hiện việc xây dựng và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tuân thủ đúng quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công.

HÀ SỰ

.