.
.

Chủ động nguồn vốn cho vay trả lương ngừng việc

Thứ Sáu, 20/11/2020, 06:09 [GMT+7]
.

(GLO)- Từ tháng 11-2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội-Chi nhánh tỉnh Gia Lai triển khai cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội-Chi nhánh tỉnh.

 

* P.V: Cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc cho người lao động là chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Để tiếp cận gói tín dụng ưu đãi lãi suất 0%/năm và không phải thực hiện bảo đảm tiền vay, người sử dụng lao động cần đáp ứng những điều kiện gì, thưa ông?

- Ông LÊ VĂN CHÍ: Trên tinh thần cho vay đảm bảo đúng đối tượng, công khai và minh bạch, người sử dụng lao động vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội cần đáp ứng các điều kiện căn bản như sau: Trước hết, đơn vị, doanh nghiệp có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 31-12-2020.

 

Tiếp đến, đơn vị, người sử dụng lao động có doanh thu quý I-2020 giảm 20% trở lên so với quý IV-2019, hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019. Cùng với đó, đối tượng vay không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31-12-2019.

 

Như vậy, các điều kiện vay vốn đã được nới lỏng hơn so với các quy định cũ, giúp doanh nghiệp, người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách hỗ trợ này, sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

   Ngân hàng Chính sách Xã hội-Chi nhánh tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc vào cuối tháng 10-2020. Ảnh: S.C
Ngân hàng Chính sách Xã hội-Chi nhánh tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc vào cuối tháng 10-2020. Ảnh: Sơn Ca


* P.V: Theo quy định, thời gian giải ngân gói tín dụng này sẽ kết thúc vào ngày 31-1-2021. Vậy, Ngân hàng Chính sách Xã hội-Chi nhánh tỉnh đã chuẩn bị những gì để chính sách hỗ trợ này sớm đạt được hiệu quả như kỳ vọng?

- Ông LÊ VĂN CHÍ: Thực hiện Văn bản số 2240/UBND-KTT ngày 3-11-2020 của UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg và chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, chúng tôi đã yêu cầu các Phòng Giao dịch rà soát theo danh sách 4.327 đơn vị đã đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 10-2020, trong đó có tới 2.312 doanh nghiệp, 2.015 đơn vị hành chính sự nghiệp. Chủ động phối hợp với cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, UBND xã, phường, thị trấn để nắm bắt tình hình sử dụng lao động, bố trí cán bộ tiếp cận các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất để tuyên truyền về chính sách cho vay này. Thông qua công tác rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn, tìm kiếm khách hàng, trường hợp người vay vốn có nhu cầu, đủ điều kiện thì ngân hàng khẩn trương hướng dẫn lập hồ sơ để triển khai cho vay.

Theo quy định, mức cho vay tối đa 1 tháng của 1 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng nhân với số người lao động bị ngừng việc. Mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 31-12-2020. Người vay vốn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 5 hàng tháng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tháng 11-2020 là tháng đầu tiên triển khai theo quy định mới nên hồ sơ có thể nộp muộn hơn.

 

Về phía Chi nhánh đã chỉ đạo các Phòng Giao dịch tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp nhu cầu vốn để báo cáo Hội sở tái cấp vốn và tổ chức cho vay kịp thời. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách Xã hội-Chi nhánh tỉnh phê duyệt cho vay và việc giải ngân sẽ được thực hiện đến hết ngày 31-1-2021.

Liên quan đến nguồn vốn cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, định kỳ hàng tuần, Chi nhánh sẽ tổng hợp kết quả, rà soát nhu cầu vay vốn trên địa bàn tỉnh để báo cáo Hội sở. Có thể khẳng định, nguồn vốn thực hiện chính sách cho vay này luôn đảm bảo, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động.

* P.V: Xin cảm ơn ông!

 SƠN CA (thực hiện)

 

.