.
.

Kho bạc Nhà nước tỉnh: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Tư, 19/08/2020, 13:30 [GMT+7]
.
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
 
 
Theo đánh giá, KBNN huyện Mang Yang là một trong số đơn vị có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công khá trong hệ thống. Theo đó, đến cuối tháng 7, đơn vị đã giải ngân được 37,931 tỷ đồng (đạt 55% kế hoạch), trong đó, phần vốn ngân sách huyện đã giải ngân đạt 57% kế hoạch và chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân đạt 54% kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Vỹ-Giám đốc KBNN huyện Mang Yang-cho biết: “Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với huyện về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công và đánh giá đạt tỷ lệ khá. Huyện cũng xác định đến ngày 15-8, phải giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn và không để bị cắt vốn”.
 
Để đạt mục tiêu trước mắt, KBNN huyện Mang Yang đang tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương tiến hành thủ tục tạm ứng vốn đối với các dự án bắt đầu khởi công và hoàn tất thủ tục thanh toán đối với những dự án đã triển khai thi công khi có khối lượng hoàn thành.
 
Nhân viên KBNN tỉnh xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Ảnh: Sơn Ca
Nhân viên KBNN tỉnh xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Ảnh: Sơn Ca
 
Theo đánh giá từ Phòng Kiểm soát chi (KBNN tỉnh), tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 7-2020 tương đối khả quan so với mặt bằng chung cả nước. Theo đó, đối với ngân sách trung ương đã giải ngân 129 tỷ đồng (đạt 44,3% kế hoạch); đối với ngân sách địa phương đã giải ngân 950 tỷ đồng (đạt 44,3% kế hoạch). Nguồn vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 là 263 tỷ đồng, đã giải ngân 125 tỷ đồng (đạt 47,5% kế hoạch). Các khoản chi chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài, ngân sách trung ương hỗ trợ và vốn khác kế hoạch giao là 1.502 tỷ đồng, đã giải ngân 680 tỷ đồng (đạt 42,3% kế hoạch).
 
Ông Nguyễn Thanh Quang-Trưởng phòng Kiểm soát chi (KBNN tỉnh) cho biết: “Mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của KBNN gắn với mục tiêu chung của tỉnh. Về phía Kho bạc, thời gian giải quyết hồ sơ được thực hiện không quá 1 ngày đối với hồ sơ thanh toán trước, kiểm soát sau; không quá 3 ngày đối với hồ sơ thanh toán dự án đầy đủ điều kiện chứng từ”.
 
Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1556/ UBND-KTTH ngày 28-7-2020, KBNN tỉnh tiếp tục tổ chức điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát các khoản chi ngân sách qua KBNN đảm bảo đúng chế độ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch; ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ KBNN, vận động, hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến một cách có hiệu quả. Phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng vốn ngân sách, các cơ quan có liên quan tham mưu giúp các cấp chính quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân qua KBNN nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”.
 
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thành Chung-Giám đốc KBNN tỉnh-nhấn mạnh: “Kho bạc Nhà nước tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; đồng thời, tăng cường trách nhiệm cá nhân mỗi cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư”.
 
SƠN CA
.