.
.

Ủy thác 20 tỷ đồng cho Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai cho người nghèo vay

Thứ Bảy, 18/01/2020, 15:19 [GMT+7]
.
(GLO)- Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa ký kết hợp đồng ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn năm 2020. Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Dũng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội.
 
 
Ảnh: Sơn Ca
Ảnh: Sơn Ca
 
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai đã tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, chú trọng đề xuất UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn sách địa phương để ủy thác sang ngân hàng thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tính đến ngày 31-12-2019, tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh đã ủy thác qua Ngân hàng đạt 137,099 tỷ đồng, tăng 33,039 tỷ đồng so với cuối năm 2018.  
 
Trong năm 2019, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đã phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể triển khai cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, với doanh số cho vay là 72,151 tỷ đồng/1.927 lượt hộ vay, doanh số thu nợ là 40,316 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến cuối năm 2019 là 133,694 tỷ đồng, với 3.977 hộ dư nợ. Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,2% dư nợ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác. Nguồn vốn được giải ngân đã đầu tư đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả vào đầu tư chăn nuôi trâu, bò, heo trồng và chăm sóc cà phê, tiêu, mía, điều; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của địa phương.  
 
Trên cơ sở Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 13-12-2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020. tại buổi lễ, Giám đốc Sở Tài chính đã ký kết hợp đồng ủy thác với Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai. Theo đó, thống nhất giao Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai 20 tỷ đồng để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 
Sơn Ca
 
.