.
.

Tín dụng chính sách Gia Lai tăng trưởng mạnh, an toàn, hiệu quả

Chủ Nhật, 26/01/2020, 18:30 [GMT+7]
.
(GLO)- Năm 2019 là năm nổi bật của hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) Gia Lai khi nguồn vốn trung ương và địa phương tiếp tục gia tăng, doanh số cho vay-thu nợ đảm bảo kế hoạch, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đạt tới 9,29%, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. Kết quả này đã đưa Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai vào top đầu các chi nhánh xuất sắc trong hệ thống Ngân hàng CSXH Việt Nam. 
 
 
 
 
  Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
 
Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách là định hướng chủ đạo, xuyên suốt trong hoạt động của hệ thống Ngân hàng CSXH nhằm hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công cuộc giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa nhập vào sự phát triển chung của đất nước. Quán triệt tinh thần đó, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tranh thủ nguồn vốn trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương kết hợp với công tác huy động vốn để mở rộng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngay từ đầu năm, Ngân hàng đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH”. Về phía ngân hàng, đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Theo ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị: “Chỉ thị số 40-CT/TW đã đi vào cuộc sống, có tác động tích cực đến mọi mặt đời sống của người dân trên địa bàn, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Vốn tín dụng chính sách đã đầu tư đúng đối tượng, có hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho người dân, trở thành một trong những giải pháp tích cực, quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới”.
 
Trong năm qua, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chủ động tranh thủ nguồn vốn trung ương, tích cực huy động vốn tại địa phương, điều hành kế hoạch tín dụng linh hoạt, tăng cường công tác thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng. Tính đến 31-12-2019, tổng nguồn vốn của Ngân hàng đạt 4.608 tỷ đồng, tăng tới 385,6 tỷ đồng so với đầu năm, là 1/7 chi nhánh có quy mô tín dụng lớn trong hệ thống. Đáng chú ý, doanh số cho vay của Chi nhánh đạt 1.620 tỷ đồng với 47.847 lượt đối tượng vay, tập trung ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Doanh số thu nợ đạt tới 1.222 tỷ đồng, tỷ lệ thu nợ tập trung ở các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, học sinh, sinh viên. Tổng dư nợ đến cuối năm đạt 4.593 tỷ đồng/139.598 hộ dư nợ, tăng 390,6 tỷ đồng so với năm 2018, đạt tỷ lệ tăng trưởng 9,29%. Gắn liền với kết quả tăng trưởng, chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố và giữ vững ổn định, nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,3% dư nợ. 
 
 Từ kết quả này, ông Nguyễn Văn Cư-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh-đánh giá: “Ngân hàng CSXH tỉnh đã làm rất tốt vai trò ngân hàng đặc biệt cho người nghèo, vốn là đối tượng yếu thế trong xã hội. Dưới vai trò dẫn vốn của ngân hàng, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến đúng đối tượng, đúng mục đích, phát huy vai trò tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xuống còn 7,04%, giảm 3% so với năm 2018”.
 
Năm 2020 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bám sát kế hoạch của tỉnh và định hướng của Ngân hàng CSXH Việt Nam, ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh-xác định: “Phát huy những kết quả đạt được, Chi nhánh tiếp tục tăng trưởng tín dụng ổn định, bền vững, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của người dân. Đồng thời, chú trọng duy trì và giữ vững chất lượng tín dụng”. Theo đó, hướng tới mục tiêu phấn đấu nguồn vốn ngân sách địa phương tăng 50 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tăng 50 tỷ đồng, phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt từ 8% trở lên, nợ quá hạn dưới 0,15%/tổng dư nợ, hoàn thành 100% kế hoạch tín dụng trung ương giao.
 
SƠN CA
 
.