.
.

Mang Yang đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế

Thứ Năm, 23/01/2020, 05:14 [GMT+7]
.
(GLO)- Dù gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Mang Yang (Gia Lai) vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Đây là cơ sở để huyện tự tin đặt ra những mục tiêu phấn đấu cao hơn trong năm 2020.
 
 
 
 
 
Kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực
 
Năm 2019, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) của huyện Mang Yang đạt 16,18% (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 10%). Trong đó, nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 2,69%, công nghiệp-xây dựng tăng 13,08%, dịch vụ tăng 16%. Về cơ cấu kinh tế của huyện, ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản chiếm 45,31%, công nghiệp-xây dựng chiếm 27,04% và dịch vụ chiếm 25,82%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 14,5 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch.
 
 
Một góc thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang.
Một góc thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang.
 
Là địa phương mà kinh tế nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo, huyện đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó, huyện đặc biệt quan tâm đến việc triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Năm 2019, UBND huyện đã thực hiện 4 dự án liên kết chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm đối với các loại cây trồng gồm: lúa, chanh dây, cà phê. Huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dự án tái canh cà phê; đã hỗ trợ tái canh được 23,85 ha/35 hộ; người dân tự tái canh được 61,55 ha (vượt kế hoạch tỉnh giao hơn 50%). Bên cạnh đó, huyện đã chú trọng triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, huyện đã có 3 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao gồm: tinh cốt nước chanh dây cô đặc, sản phẩm chanh dây quả (Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm) và gạo Ba Chăm (Công ty TNHH Ba Chăm Gia Lai). Đồng thời, huyện đã rà soát, bổ sung các loại cây trồng, vật nuôi khác có khả năng phát triển thành sản phẩm OCOP trong thời gian tới.
 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng được huyện quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả. Đến nay, huyện đã có xã Ayun hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn xã NTM trong năm 2019; bình quân mỗi xã đạt 11,18 tiêu chí. Huyện cũng đã hướng dẫn và thẩm định đề án xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số cho các xã, thị trấn. Hiện 11/12 đề án xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thẩm định xong; riêng xã Đak Djrăng đã hoàn thành xây dựng 1 làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng trong lĩnh vực kinh tế, năm 2019, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã. Qua đó, trên địa bàn huyện có thêm 9 doanh nghiệp và 2 hợp tác xã thành lập mới. Đến nay, toàn huyện có 56 doanh nghiệp và 12 hợp tác xã đang hoạt động.
 
Bên cạnh những kết quả đáng tự hào về phát triển kinh tế, năm 2019, lĩnh vực văn hóa-xã hội của huyện cũng đạt nhiều thành tựu. Trong năm, huyện đã có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 17; có thêm 2 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,57% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Hiện tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của huyện còn 13,13%...
 
Ngoài ra, huyện cũng luôn quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Công tác cải cách hành chính được chú trọng; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững; hoạt động của tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn được kiềm chế…
 
Phấn đấu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế
 
Năm 2020, huyện Mang Yang tiếp tục phấn đấu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Theo đó, huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trên cây lúa, chanh dây và cà phê. Huyện cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện tái canh cà phê; tập trung ngăn chặn dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi, không để dịch tái phát và lây lan trên diện rộng.
 
Dây chuyền sản xuất chanh dây của Công ty DOVECO Gia Lai (huyện Mang Yang).
Dây chuyền sản xuất chanh dây của Công ty DOVECO Gia Lai (huyện Mang Yang).
 
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu của huyện trong năm 2020:
 
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất: 18,88%.
- Thu nhập bình quân đầu người: 40,34 triệu đồng.
- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 16,58 tỷ đồng.
- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: 4,5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số: 7%.
- Có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM.
- Tổng diện tích trồng rừng: 80 ha.         
 

 

 
Bên cạnh đó, huyện tăng cường kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ. Kiểm tra, xử lý, hướng dẫn các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
 
Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục, sản phẩm phát triển du lịch cộng đồng tại làng Đê Kjiêng (xã Ayun); nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia; tăng cường thực hiện tốt công tác khám-chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục rà soát và giải quyết các chế độ cho đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững.
 
Song song với đó, huyện tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động tà đạo “Hà Mòn”. Duy trì, thực hiện tốt công tác tiếp công dân và chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ rừng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
 
 LÊ TRỌNG
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
 
 
 
.