.
.

EVN lãi 'khủng' hơn 9.000 tỷ trong năm 2018, vay nợ hơn 400.000 tỷ đồng

Thứ Tư, 19/06/2019, 13:12 [GMT+7]
.
Năm 2018, EVN ghi nhận tới 9.076 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11,4% so với năm 2017.
 
 
 
EVN lãi 'khủng' hơn 9.000 tỷ trong năm 2018, vay nợ hơn 400.000 tỷ đồng
 
Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 vừa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố, năm vừa qua, EVN ghi nhận 338.500 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14,8% so với năm 2017.
 
Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của EVN đạt 53.158 tỷ đồng, tăng 20,5%.
 
Trong năm, EVN ghi nhận 3.663 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, giảm nhẹ 4,2%. Song song, "siêu tập đoàn" này cũng ghi nhận 569 tỷ đồng lãi trong các công ty liên doanh, liên kết, giảm 20%. Bên cạnh đó, EVN còn ghi nhận 751 tỷ đồng lợi nhuận khác, gấp đôi năm 2017.
 
Về chi phí, năm vừa qua, chi phí tài chính của EVN lên tới 29.054 tỷ đồng chi phí tài chính, tăng 30,5%. Trong khi đó, chi phí bán hàng ở mức 6.711 tỷ đồng, 2,9%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 13.301 tỷ đồng, tăng 10,2%.
 
Kết thúc năm 2018, EVN ghi nhận 9.076 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 11,4% so với năm 2017.
 
Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của EVN đạt mức 706.504 tỷ đồng, tương đương hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của EVN tập trung ở tài sản cố định với 499.584 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn với 65.214 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền với 50.205 tỷ đồng và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn với 39.451 tỷ đồng.
 
Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của EVN đến hết ngày 31/12/2018 ở mức 217.446 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% sau một năm. Nợ phải trả ở mức 489.058 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với con số một năm trước; trong đó, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 405.077 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,16%.
 
Thanh Long (VNF)
 
.