.
.

Phấn đấu tăng trưởng tín dụng chính sách đạt từ 8 % trở lên

Thứ Năm, 24/01/2019, 17:55 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 24-1, Ban đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện HĐQT. 
 
 
Trong năm 2018, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐQT Ngân hàng CSXH Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời, duy trì họp định kỳ, ban hành nghị quyết chỉ đạo các cấp ngành, tổ chức chính trị-xã hội, Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai các chương trình tín dụng sát với thực tế và gắn với công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Về phía Ngân hàng CSXH tỉnh, trong năm qua tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng chính sách đạt 4.202,59 tỷ đồng/139.669 hộ dư nợ (tăng 347 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng là 9%). Nguồn vốn giải ngân đã đến đúng đối tượng thụ hưởng, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.   
 
Ảnh: Sơn Ca
Ảnh: Sơn Ca
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đã đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong năm 2019 là nguồn vốn huy động tăng 100 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt từ 8% trở lên, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%/tổng dư nợ, tỷ lệ thu đạt 100% lãi phải thu. 
 
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng đề nghị trong thời gian đến Ban đại diện các cấp lưu tâm đến việc chuyển nguồn ngân sách ủy thác cho Ngân hàng CSXH bởi liên quan đến việc tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Đối với 2 chương trình tín dụng mới, đề nghị Ban đại diện các cấp nghiên cứu nội dung để tổ chức triển khai đồng thời nắm bắt, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, duy trì lịch sinh hoạt có nội dung trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ cụ thể và nghiên cứu giải pháp góp phần giải quyết tín dụng đen ở cơ sở...  
 
Nhân dịp này, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp, thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong năm 2018.
 
Sơn Ca
 
 
.