.
.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Để đạt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên 4.500 tỷ đồng trong năm 2018, ngành Thuế tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp. Về vấn đề này, P.V Báo Gia Lai Điện tử đã có cuộc trao đổi với ông TRẦN QUANG THÀNH-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.
 
 
* P.V: Ông có thể đánh giá khái quát tình hình thu ngân sách từ đầu năm đến nay do cơ quan Thuế thực hiện?
 
Ông Trần Quang Thành.
Ông Trần Quang Thành.
- Ông TRẦN QUANG THÀNH: Thực hiện nghị quyết của Trung ương và HĐND tỉnh giao, ngay từ đầu năm 2018, Cục Thuế tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, chi cục phối hợp với ngành chức năng tích cực tham mưu chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp trong công tác thu ngân sách phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách đến nay đảm bảo đạt và vượt tiến độ theo dự toán. Tính đến hết tháng 8-2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.957,4 tỷ đồng, trong đó cơ quan Thuế quản lý thực hiện là 2.811,9 tỷ đồng, đạt 77,3% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 72,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính sơ bộ cho thấy, số thu bình quân mỗi tháng do cơ quan Thuế thực hiện xấp xỉ 352 tỷ đồng. 
 
Đáng chú ý, thực hiện dự toán HĐND tỉnh giao, có 10/18 đơn vị đạt khá so với tiến độ thu bình quân chung toàn ngành (72,9%); thực hiện chỉ tiêu phấn đấu Cục Thuế giao, có 9/18 đơn vị đạt khá so với tiến độ thu bình quân chung toàn ngành (66,4%).
 
* P.V: Thông qua kết quả thu ở các khu vực, sắc thuế chủ yếu trên địa bàn tỉnh, kết quả này phản ánh điều gì, thưa ông?
 
- Ông TRẦN QUANG THÀNH: Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương lũy kế 8 tháng đầu năm là 627,4 tỷ đồng, đạt 72,7% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 70,4% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do giảm giá tính thuế giá trị gia tăng ở các công ty thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương thực hiện 23,9 tỷ đồng, đạt 72,5% dự toán Bộ Tài chính  và HĐND tỉnh giao, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 10,3 tỷ đồng, đạt 341,3% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, tăng 5,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp sau quyết toán thuế, nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài lắp ráp máy móc, thiết bị và truy thu qua kiểm toán. Thu từ khu vực công thương nghiệp thực hiện 820,1 tỷ đồng, đạt 71,3% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 70,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do thu nợ thuế của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Công ty Phước Hoàng Long, phát sinh sau quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của Công ty cổ phần Quốc Cường; phát sinh mới Chi nhánh Công ty Đường Quảng Ngãi-Nhà máy điện sinh khối An Khê. Một số khoản thu khác đạt tiến độ thu và tăng so với cùng kỳ như thuế thu nhập cá nhân thực hiện 206,8 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 386,9 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 324,4 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 147,2 tỷ đồng...
 
Ngành Thuế tiếp tục nâng cao các hình thức hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển ổn định. (ảnh: S.C)
Ngành Thuế tiếp tục nâng cao các hình thức hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển ổn định. Ảnh: S.C
 
Dưới góc độ của ngành Thuế cho thấy, sự tăng-giảm ở một số khu vực, khoản thu đã phản ánh rõ nét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương, tín hiệu khả quan từ hoạt động xuất-nhập khẩu trong năm nay. Đồng thời, không thể phủ nhận sự tác động trực tiếp từ các chính sách thuế, việc thực thi pháp luật thuế sát sao, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc kịp thời đôn đốc các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước đã góp phần tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, giúp doanh nghiệp an tâm ổn định hoạt động. Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, áp lực khi một số nguồn thu phát sinh cao mang tính đột biến, thời điểm; tác động từ tình hình thời tiết năm nay mưa nhiều sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
* P.V: Vậy, cơ quan Thuế đã có những giải pháp nào ở giai đoạn nước rút này để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch thu ngân sách năm nay, thưa ông?
 
- Ông TRẦN QUANG THÀNH: Trong tháng 9 này, Cục Thuế đã chỉ đạo các chi cục, đơn vị bám sát dự toán thu của quý III-2018, triển khai thực hiện các giải pháp về thuế nhằm khai thác tối đa nguồn thu trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành dự toán quý. Đồng thời, trên cơ sở dự báo tình hình, khả năng thu ở các lĩnh vực, nguồn thu thường phát sinh vào cuối năm, Cục Thuế liên tục bám sát, phân tích, đánh giá tiến độ thu từ các chi cục, đơn vị nhằm có chỉ đạo phù hợp. Theo đó, chú trọng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu hồi, cưỡng chế nợ đọng thuế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; thực hiện công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ không nộp tiền nợ thuế đúng hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Tiếp tục công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch đã được phê duyệt nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về thuế; đôn đốc người nộp thuế nộp kịp thời vào ngân sách các khoản thuế, phí, lệ phí phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thuế và nộp các khoản sau kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
 
* P.V: Xin cảm ơn ông!
Sơn Ca (thực hiện)
 
.