.

Hỗ trợ cho vay phát triển nông nghiệp qua tái cấp vốn

Thứ Ba, 12/06/2018, 10:47 [GMT+7]
.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn (NNNT) theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển NNNT.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, từ ngày 13-7-2018, các TCTD cho vay phát triển NNNT được hỗ trợ thông qua một số biện pháp như: Tái cấp vốn theo các quy định về tái cấp vốn đối với TCTD; hỗ trợ qua công cụ dự trữ bắt buộc (DTBB).

Về hỗ trợ qua công cụ DTBB, áp dụng tỷ lệ DTBB hỗ trợ đối với tiền gửi bằng VND thấp hơn so với tỷ lệ DTBB do NHNN quy định đối với từng loại hình TCTD trong từng thời kỳ theo tiêu chí:

Đối với TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực NNNT trên tổng dư nợ tín dụng bình quân (tỷ trọng tín dụng NNNT bình quân) từ 70% trở lên, tỷ lệ DTBB hỗ trợ theo đề nghị của TCTD nhưng không thấp hơn 1/20 tỷ lệ DTBB tương ứng với từng loại tiền gửi do NHNN quy định đối với loại hình TCTD đó.

Đối với TCTD có tỷ trọng tín dụng nông nghiệp, nông thôn bình quân từ 40% đến dưới 70%, tỷ lệ DTBB hỗ trợ theo đề nghị của TCTD nhưng không thấp hơn 1/5 tỷ lệ DTBB tương ứng với từng loại tiền gửi do NHNN quy định đối với loại hình TCTD đó.

Tỷ lệ DTBB hỗ trợ quy định trên được áp dụng trong thời gian 6 tháng. Đối tượng áp dụng là các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, TCTD phi ngân hàng (trừ công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính bao thanh toán), tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. 

Minh Phượng/dauthau

.