.

Đầu tư trên 3.000 tỷ đồng cho các công trình giao thông

Thứ Năm, 26/10/2017, 14:40 [GMT+7]
.

(GLO)- Triển khai kế hoạch giám sát chất lượng đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, sáng 26-10, tại trụ sở HĐND tỉnh, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đình Phương, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác quản lý chất lượng đối với các dự án công trình giao thông thuộc nguồn vốn trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện.

Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy

 

Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh đầu tư xây dựng 232 công trình giao thông với tổng chiều dài trên 628 km đường, tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng (trong đó, vốn Ngân sách trung ương gần 1.928,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh gần 1.010,4 tỷ đồng; ngân sách huyện 61,2 tỷ đồng).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ năm 2015 đến nay, theo phân cấp, Sở thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự án; thẩm định, phê duyệt thiết kế, tổng dự toán các công trình đường giao thông nội thị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã thẩm định 17 dự án; thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán 21 công trình. Qua công tác thẩm định, đã cắt giảm được hơn 28/649 tỷ đồng tổng dự toán trình thẩm định, tiết kiệm được khoản chi phí lớn cho ngân sách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ giám sát đánh giá đầu tư của tỉnh. Trong quá trình thực hiện các dự án, Sở thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát các dự án, qua đó đã chấn chỉnh kịp thời công tác phân bổ vốn kế hoạch trung hạn, hàng năm, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, tiến độ và chất lượng thi công công trình.

Qua ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát cũng như những giải trình từ đại diện Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Đình Phương đánh giá cao những nỗ lực của các Sở trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Trưởng Đoàn giám sát đề nghị các Sở tham mưu cho UB trong công tác duy tu bảo dưỡng, bố trí vốn để triển khai các công trình tương đối đồng bộ, thực hiện tốt công tác giám sát. Với những công trình giao thông nông thôn, phải có thiết kế mẫu phù hợp theo từng vùng.

Hà Duy