.

An Khê: Tổng thu ngân sách 9 tháng đạt 85,91% dự toán

Thứ Tư, 11/10/2017, 10:14 [GMT+7]
.

(GLO)- Theo số liệu thống kê từ UBND thị xã An Khê, trong 9 tháng năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 69,375 tỷ đồng (đạt 85,91% dự toán, tăng 6,42% so với cùng kỳ năm 2016).

 

Trong đó, thu các khoản doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp vãng lai do Chi cục Thuế thu là 3,71 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn thị xã theo phân cấp là 65,665 tỷ đồng (đạt 81,32 % dự toán, tăng 1,36% so với cùng kỳ năm trước).

 

Ảnh: Hồng Thi
Ảnh: Hồng Thi

Tổng chi ngân sách 9 tháng là 213,218 tỷ đồng (đạt 79,14% dự toán, tăng 19,43% so với cùng kỳ). Các khoản chi cân đối ngân sách địa phương là 213,218 tỷ đồng (đạt 79,74% dự toán). Tình hình cân đối ngân sách cho nhiệm vụ chi phục vụ kịp thời các hoạt động quản lý nhà nước, an sinh xã hội, phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng-an ninh địa phương.

 

Trong quý IV năm 2017, thị xã An Khê sẽ tập trung chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, phường tích cực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách để đảm bảo tiến độ, kế hoạch; huy động mọi nguồn thu ngân sách, chống thất thu, sử dụng hiệu quả ngân sách, thực hiện chi đảm bảo đúng quy định.

Hồng Thi

.