.

Gia Lai: Thống nhất đầu mối kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc

Thứ Tư, 27/09/2017, 21:09 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 9550/BTC-KBNN về việc triển khai Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước”, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 3729/UBND-KT yêu cầu Kho Bạc Nhà nước (KBNN) Gia Lai, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước đóng chân trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan.

 

 Giải quyết thủ tục hành chính tại Kho Bạc Nhà nước Gia Lai. Ảnh: Thanh Nhật
Giải quyết thủ tục hành chính tại Kho bạc Nhà nước Gia Lai. Ảnh: Thanh Nhật

 

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo KBNN Gia Lai xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát chi cho các cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khi triển khai Đề án. Đồng thời, thông báo kế hoạch thực hiện Đề án cho các đơn vị sử dụng ngân sách chủ đầu tư, Ban Quản lý được biết và hướng dẫn, phối hợp thực hiện. Công khai quy trình, hồ sơ, thời gian thực hiện kiểm soát chi tại trụ sở KBNN, tạo điều kiện thuận tiện cho khách giao dịch biết, thực hiện. Tăng cường thực hiện nghiêm công tác cải cách và thủ tục hành chính qua hệ thống KBNN. Chỉ đạo các đơn vị trực  thuộc thực hiện Đề án đảm bảo về thời gian và đúng quy định của KBNN, Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính thực hiện và chỉ đạo cơ quan tài chính các cấp phân bổ, nhập dự toán vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách KBNN (TABMIS) kịp thời, đúng thời gian quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn tổ chức vận hành khai thác hệ thống TABMIS. Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với KBNN nơi đơn vị mở tài khoản để thực hiện việc thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước (từ khâu lập, hoàn thiện hồ sơ đến khâu tiếp nhận hồ sơ thanh toán), đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ các dự án, đề án, các khoản chi ngân sách... Tạo điều kiện để các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là thời gian đầu khi triển khai thực hiện Đề án.

Trong quá trình triển khai, KBNN Gia Lai thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin, đánh giá kết quả triển khai, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và hiệu quả.

Thanh Nhật

.