.

Hộ nghèo được vay tối đa 50 triệu đồng để chăn nuôi trâu, bò, gia súc

Thứ Năm, 21/01/2016, 16:30 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) vừa ban hành hướng dẫn nghiệp vụ cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi được quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9-9-2015 của Chính phủ giai đoạn 2015-2020.

Mức cho vay trồng rừng sản xuất tối đa 15.000.000 đồng/ha, thời hạn cho vay tối đa là 20 năm.
Mức cho vay trồng rừng sản xuất tối đa 15.000.000 đồng/ha, thời hạn cho vay tối đa là 20 năm.

Theo đó, đối tượng vay vốn trồng rừng sản xuất là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, có thực hiện hoạt động trồng rừng sản xuất bằng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất.

 

Đối tượng được vay vốn chăn nuôi trâu, bò, gia súc khác là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi theo tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ quy định, có thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, gồm: bảo vệ, khoanh nuôi tác sinh rừng tự nhiên, trồng rừng sản xuất bằng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất, nhận khoán bảo vệ rừng.

 

Mức cho vay trồng rừng sản xuất tối đa 15.000.000 đồng/ha, thời hạn cho vay tối đa là 20 năm; cho vay phát triển chăn nuôi tối đa 50.000.000 đồng/hộ gia đình, thời hạn cho vay là 10 năm.

 

Lãi suất cho vay 0,1%/tháng (1,2%/năm). Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay 0,13%/tháng (1,56%/năm).

Minh Thi