• Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm
  • Ngành Thuế Gia Lai phấn đấu tăng thu từ tiền sử dụng đất
  • Chư Prông nỗ lực thu ngân sách

Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm

(GLO)- Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai tăng cường kỷ cương nhằm đảm bảo thu ngân sách và quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách theo dự toán được giao.

Ngành Thuế Gia Lai phấn đấu tăng thu từ tiền sử dụng đất

(GLO)- Trong dự toán thu ngân sách tỉnh Gia Lai năm 2021, khoản thu từ đất được giao là 1.200 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Cục Thuế tỉnh yêu cầu các chi cục tham mưu UBND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao đất, đấu giá có thu tiền sử dụng đất.

Chư Prông nỗ lực thu ngân sách

(GLO)- Ngay từ những tháng đầu năm, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách.

.
Gia Lai có 83 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới

Gia Lai có 83 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới

(GLO)- Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay, toàn tỉnh có 83 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.

.