.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Thông báo số 54/TB-UBND về việc thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng do Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp (Công ty FBS) làm chủ đầu tư. Theo đó, Công ty FBS sẽ phải hoàn thành đầu tư hạ tầng (khu vực 6,4 ha) vào cuối năm 2016 và xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ dự án vào cuối năm 2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đề xuất điều chỉnh đơn giá đất cho phần diện tích đã được giao lần 2 (khu vực 9,2 ha), thời gian hoàn thành trước ngày 22-6-2016. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn Công ty FBS hoàn thiện hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án, trong đó phải phân kỳ đầu tư cụ thể từng khu vực để triển khai cho đúng tiến độ và phải khắc phục các tồn tại trong quá trình triển khai tại khu vực 6,4 ha. Giao Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án trước khi bàn giao về cho địa phương quản lý; Sở Tài chính đôn đốc hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định và cam kết; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với nhà đầu tư và chính quyền địa phương nhanh chóng hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại.

Vũ Thảo

.