.
.

Sở Nông nghiệp và PTNT giảm thời gian giải quyết 7 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

Thứ Sáu, 14/01/2022, 08:27 [GMT+7]
.
(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.
 
 
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu thời gian, chi phí và tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính trong năm 2022.
 
Theo đó, cắt giảm thời gian giải quyết đối với 5 thủ tục ở lĩnh vực lâm nghiệp gồm: Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (giảm 2 ngày); Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, II CITES (giảm 1 ngày); Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp (giảm 1 ngày); Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác (giảm 2 ngày); Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (giảm 2 ngày). 
 
Thành phố Pleiku nỗ lực giải quyết đúng hạn hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Phương Vi
Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Phương Vi
 
Giảm còn 14 ngày giải quyết đối với thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (trường hợp cấp, cấp lại do Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y hết hạn) ở lĩnh vực thú y và thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
 
Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm đã được niêm yết đầy đủ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đồng thời đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT tại địa chỉ snnptnt.gialai.gov.vn; các tổ chức, cá nhân có thể truy cập để biết thêm thông tin chi tiết.
 
 
KIỀU PHAN
 
.