.
.

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022.

 

Làm tốt công tác cải cách hành chính góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng. Ảnh: Thanh Nhật
Làm tốt công tác cải cách hành chính góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Thanh Nhật

 

Theo đó, Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức thanh tra toàn diện lĩnh vực kinh tế-xã hội tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh Đoàn, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai…

Trong năm 2022, Thanh tra tỉnh còn tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng-chống tham nhũng tại UBND thị xã Ayun Pa, UBND huyện Krông Pa; thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Chủ tịch UBND các huyện Kbang, Đức Cơ, Chư Păh, Chư Prông và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

HOÀNG CƯ

 

.