.
.

Gia Lai: Tăng cường gặp mặt, đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp

Thứ Tư, 13/10/2021, 13:28 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 12-10, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1523/UBND-KTTH về việc triển khai các nội dung sau Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2021. 
 
 
Theo đó, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh đại dịch Covid-19, UBND tỉnh giao:
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã tại hội nghị và sau hội nghị; chuyển thông tin và cùng các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động giải quyết hoặc đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị, đề xuất; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25-10-2021.
 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ các doanh nghiệp, hội viên để tổng hợp, kịp thời phản ánh với các sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết. Đồng thời, theo dõi quá trình xử lý của các sở, ngành, địa phương để kịp thời thông tin cho doanh nghiệp.
 
Công nhân làm việc tại Trung tâm Chế biến rau quả DOVECO Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Việc nắm bắt, tháo gỡ khó khăn nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ảnh: Đức Thụy
 
Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Gia Lai chủ trì, khẩn trương tổ chức gặp mặt giữa các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn với các doanh nghiệp, hợp tác xã để trao đổi, cung cấp thông tin, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 25-10-2021.
 
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, tổng hợp số lượng lao động trở về từ các tỉnh phía Nam để thông tin, phối hợp, tạo các điều kiện theo quy định khi người lao động có nhu cầu quay lại các tỉnh tiếp tục làm việc; xây dựng phương án hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở lại tỉnh.
 
Các sở, ngành, địa phương chấp hành nghiêm kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh năm 2021 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 6-1-2021, trường hợp thật sự cần thiết phải tổ chức thanh tra, kiểm tra bổ sung ngoài kế hoạch phải xin ý kiến thống nhất của UBND tỉnh. Tăng cường công tác gặp mặt, đối thoại tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã công bố, công khai.
 
KIỀU PHAN
 
.