.
.

Tưng bừng Lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019

Thứ Tư, 04/09/2019, 11:37 [GMT+7]
.

Lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng 2019 diễn ra tưng bừng với sự góp mặt của 30 đội biểu diễn từ Trung Quốc, Đài Loan, Maylaysia, Singapore, Indonesia, Australia và 24 đội lân sư rồng của Việt Nam.

Biểu diễn múa Rồng tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.
Biểu diễn múa Rồng tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.


 

 Biểu diễn múa Rồng tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.
Biểu diễn múa Rồng tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.


 

  Biểu diễn múa Rồng tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.
Biểu diễn múa Rồng tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.


 

 Đông đảo người dân, du khách đến xem các đội trình diễn tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.
Đông đảo người dân, du khách đến xem các đội trình diễn tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.


 

 Biểu diễn nội dung múa lân Mai hoa thung trên mặt nước tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.
Biểu diễn nội dung múa lân Mai hoa thung trên mặt nước tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019. 

Biểu diễn nội dung múa lân Mai hoa thung trên mặt nước tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.
Biểu diễn nội dung múa lân Mai hoa thung trên mặt nước tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019. 

Biểu diễn nội dung múa lân Mai hoa thung trên mặt nước tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019
Biểu diễn nội dung múa lân Mai hoa thung trên mặt nước tại lễ hội Lân Sư Rồng Quốc tế Đà Nẵng năm 2019Theo  Trần Lê Lâm/TTXVN


 

.