.
.

Gia Lai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10

Thứ Năm, 22/09/2022, 08:44 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 21-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch ký ban hành Kế hoạch số 2141/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
 
 

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet
 
Theo đó, UBND tỉnh thống nhất lấy ngày 10-10 hàng năm (Ngày Chuyển đổi số quốc gia) là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai; đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố theo quy định.
 
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia bám vào chủ đề của năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. 
 
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu từ ngày 1 đến hết ngày 10-10-2022, các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan đoàn thể tỉnh; các cơ quan báo chí địa phương và các đơn vị, tổ chức có liên quan tập trung phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Thúc đẩy, quảng bá để toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, phổ cập kỹ năng số làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.
 
Các Sở, ban, ngành, địa phương, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp chủ trì phát động sáng kiến chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài cho đơn vị, người dân trên cơ sở các sáng kiến theo phát động của Bộ, ngành trung ương trong thời gian từ ngày 1 đến 15-10-2022.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo phát động trong toàn ngành cuộc thi "Thiết kế bài giảng điện tử”, cuộc thi "Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022” nhằm tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của nhà giáo trong đổi mới nội dung và đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học cho đội ngũ nhà giáo.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; kết nối các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia từ Trung ương đến tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, Sở tổng hợp kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị và địa phương; báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo thời gian theo quy định.
 
Cùng với dó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí nguồn lực, kinh phí và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đồng bộ với các nội dung tại Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn, phát động của các bộ, ngành trung ương có liên quan. Đồng thời, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 25-10-2022 để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
TRẦN ĐỨC
 
 
.