.

(GLO)- Ngày 24-7, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

 

Trong số 20 sở, ban, ngành của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông được đánh giá cao nhất. Ngoài Sở Thông tin và Truyền thông, 7 đơn vị đạt loại tốt được xếp ở thứ tự tiếp theo lần lượt là: Sở Giao thông-Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ và Sở Khoa học-Công nghệ. 4 đơn vị đạt loại trung bình xếp ở nhóm cuối bảng gồm: Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Y tế.

Trong số 17 huyện, thị xã, thành phố, Ayun Pa là địa phương duy nhất được xếp loại tốt. Trong khi đó, Ia Pa và Ia Grai nằm ở nhóm cuối bảng vì chỉ được xếp loại trung bình.

D.L

.