.

(GLO)- Tình trạng hàng giả, hàng nhái xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang trở thành vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Vì vậy, tăng cường quản lý sở hữu trí tuệ là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Năm 2014, toàn tỉnh mới có 175 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu, 10 đơn vị đăng ký về kiểu dáng công nghiệp.  Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 600 cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, 12 cơ sở đăng ký kiểu dáng công nghiệp và 1 nhãn hiệu tập thể là thương hiệu Hồ tiêu Chư Sê. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã có 283 nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ và 531 nhãn hiệu được chấp nhận đơn hợp lệ. Các nhãn hiệu, thương hiệu của tỉnh ngày càng khẳng định tính ưu việt khi tham gia thị trường.

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức các lớp tập huấn về thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho hơn 90 học viên thuộc Chi cục Quản lý Thị trường, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cùng cán bộ, viên chức các đơn vị hoạt động liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Sở cũng đã làm việc với thị xã An Khê và các huyện Phú Thiện, Chư Sê về tạo lập, xây dựng, bảo hộ, phát triển các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận chỉ dẫn địa lý liên quan đến đặc sản của địa phương.

Bên cạnh đó, Sở làm việc với các đơn vị liên quan như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các cơ quan truyền thông và các địa phương để đánh giá, xác định các sản phẩm đặc trưng nhằm triển khai các hoạt động tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025. Trong đó, tập trung phổ biến những chính sách, quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, trong năm 2017, qua công tác thanh tra, kiểm tra nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ ở 19 doanh nghiệp (2 cơ sở kinh doanh phân bón, 2 công ty cà phê, 1 nhà máy chế biến tinh bột sắn, 1 công ty cấp nước, 1 công ty sản xuất chè, 12 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng), Sở đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Ngoài ra, Sở phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước và cùng tham gia xử lý nhiều vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần ổn định kinh tế-xã hội của tỉnh.

Mặc dù vậy, một số doanh nghiệp vẫn chưa hiểu đúng và đầy đủ về Luật Sở hữu trí tuệ, có tâm lý e ngại các thủ tục hành chính, lệ phí… Điều này dẫn đến tình trạng nhiều cá nhân, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm tới việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều doanh nghiệp chưa lường hết những khó khăn, bất cập có thể gặp phải trong quá trình kinh doanh khi không đăng ký quyền sở hữu, cũng như chưa hiểu rõ những quyền lợi mà doanh nghiệp được hưởng khi quyền bảo hộ nhãn hiệu được công nhận. Rất ít cá nhân, tổ chức đăng ký bảo hộ quyền sáng chế giải pháp hữu ích. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ kinh phí cho tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu trí tuệ còn thấp, thời gian cấp văn bằng kéo dài, số lượng tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ không nhiều.

Việt Nam hiện đã tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu và Gia Lai không phải là ngoại lệ. Vì vậy, tỉnh cần thực hiện một số giải pháp cơ bản chuẩn bị triển khai Quy chế hỗ trợ lệ phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn theo Quyết định số 1062/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan  đẩy mạnh tuyên truyền Luật Sở hữu trí tuệ 2009, chú ý đến sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ; quyền tác phẩm, nhãn hiệu hàng hóa... Đồng thời, Sở sẽ chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động sở hữu công nghiệp gắn với những thế mạnh và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đặc biệt, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra về sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa; kiểm tra hàng hóa nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất và người tiêu dùng; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng-chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với 3 nhóm mặt hàng trọng điểm gồm: thực phẩm, thực phẩm chức năng; dược phẩm, mỹ phẩm và vật tư nông nghiệp.

Th.S Nguyễn Ngọc Cường
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

.