.

Thị xã An Khê chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài

Thứ Bảy, 22/04/2017, 15:47 [GMT+7]
.

(GLO)- Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 3-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và Thông tri số 09-TT/TU ngày 3-7-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thị xã An Khê đã đạt được những kết quả tích cực.

Đến nay, Hội Khuyến học thị xã có Ban Chấp hành Hội với 37 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ có 9 người, Chủ tịch Hội là Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách văn xã. Toàn thị xã có 52 tổ chức cơ sở hội, với 9.712 hội viên. Đội ngũ cán bộ gồm 228 cán bộ cơ sở và 252 cán bộ chi hội. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ phụ trách công tác khuyến học từ thị xã đến cơ sở đều tự nguyện, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của địa phương, có trình độ, năng lực thực tiễn nên đã thực hiện tốt việc khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thị xã.

 

Công tác khuyến học, khuyến tài được thị xã An Khê hết sức quan tâm. Ảnh: K.N.B
Công tác khuyến học, khuyến tài được thị xã An Khê hết sức quan tâm. Ảnh: K.N.B

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã thường xuyên được củng cố cả về tổ chức cán bộ và cơ sở vật chất. Hiện nay, Trung tâm có 12 cán bộ, viên chức, trong đó 2 cán bộ quản lý, 7 giáo viên, 3 nhân viên. Đến năm 2016, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Thường xuyên với chức năng đào tạo nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; đồng thời liên kết với một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong nước mở nhiều lớp đại học từ xa, trung cấp nghề, ngoại ngữ... đáp ứng yêu cầu đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Trong 10 năm qua, Trung tâm đã mở 108 lớp đào tạo nghề, hướng nghiệp, thường xuyên với 8.832 lượt người theo học được cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ.

Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường được thường xuyên củng cố. Đến nay, 11/11 xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng, mỗi trung tâm có bộ khung cán bộ gồm 5 người, trong đó Giám đốc trung tâm là Phó Chủ tịch UBND xã, phường; Phó Giám đốc là Hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn; giảng viên được mời từ các cơ quan, ban, ngành của thị xã có liên quan, chủ yếu đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, tin học và một số lĩnh vực khác. Hàng năm, mỗi trung tâm học tập cộng đồng mở từ 3 đến 5 lớp với khoảng 150 học viên.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đã chuẩn hóa 100%, trong đó trên chuẩn THPT 8,62%; Tiểu học, THCS, Mẫu giáo 74%. Hiện nay, tổng số cán bộ, giáo viên toàn thị xã là 1.010 người, trong đó THPT 232 giáo viên, THCS 329 giáo viên, Tiểu học 340 giáo viên, Mầm non 109 giáo viên. Việc xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy học được quan tâm đúng mức. Đến nay, 33/33 trường học được kiên cố hóa. Toàn thị xã có 508 lớp, với 17.014 học sinh hệ công lập các cấp, ngoài ra còn có 7 nhóm trẻ và mầm non tư thục góp phần đảm bảo công tác xã hội hóa giáo dục đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khuyến học; mô hình học tập suốt đời được chú trọng đúng mức. Việc xây dựng và sử dụng Quỹ khuyến học, khuyến tài tại các địa phương, cơ sở; công tác huy động các nguồn lực từ tổ chức, cá nhân để hỗ trợ các tài năng trẻ, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, chú trọng. Trong 10 năm qua, Hội Khuyến học thị xã đã vận động xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài được hơn 179 triệu đồng, 540 suất quà (từ 100 ngàn đồng đến 250 ngàn đồng), 60 suất học bổng Mai vàng (mỗi suất 300 ngàn đồng), 3 suất học bổng Techcombank (mỗi suất 1 triệu đồng và 1 chiếc cặp), 1 suất học bổng của Hội Khuyến học tỉnh (500 ngàn đồng) và 40 chiếc xe đạp. Hội Khuyến học thị xã đã phối hợp với các trường học và các nhà tài trợ thưởng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi 178 triệu đồng, cấp học bổng 64 suất, 40 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số,...

Có thể nói, nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở thị xã An Khê những năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đó là nguồn động viên, cổ vũ lớn cho những người tâm huyết với công tác khuyến học, khuyến tài.

Đỗ Ngọc

.