.

Mời bạn đọc xem đề thi, bài giải môn Sinh THPT Quốc gia 2016. Đề gồm 8 trang với 50 câu trắc nghiệm, các câu hỏi về gen chiếm nhiều. Thí sinh đánh giá đề khó hơn các năm.

Thí sinh bước vào môn thi cuối cùng là sinh học
Thí sinh bước vào môn thi cuối cùng là sinh học

Nguồn Tuoitre

.