.

420.354 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy năm 2016

Thứ Năm, 28/07/2016, 14:36 [GMT+7]
.

Để thí sinh có thông tin chính xác, đầy đủ làm cơ sở thực hiện đăng ký xét tuyển, chiều 25-7, Bộ GD-ĐT đã công bố tổng hợp chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy cả nước theo vùng miền và từng cơ sở giáo dục đại học khối dân sự (thống kê này chưa bao gồm các trường thuộc ngành Công an, Quân đội).
 

Đây là chỉ tiêu tính theo năng lực tối đa của các cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký thực hiện năm 2016. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học không được tuyển vượt quá chỉ tiêu này.
 

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ kiểm tra và xử lý các cơ sở giáo dục đại học tuyển vượt chỉ tiêu và xử lý trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh theo quy định tại Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT và Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ hiện hành.

Các khối ngành theo quy định tại Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16-2-2015. Gồm:  Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Khối ngành II: Nghệ thuật;  Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, Pháp luật;  Khối ngành IV: Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên; Khối ngành V: Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y; Khối ngành VI: Sức khỏe; Khối ngành VII: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng.

Theo đó, chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy cả nước như sau:

Theo sggp

.