.
.

An Khê: Hơn 1,3 tỷ đồng tôn tạo cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh

Thứ Ba, 23/11/2021, 15:39 [GMT+7]
.

(GLO)- Ông Nguyễn Hùng Vỹ-Chủ tịch UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ký Quyết định số 5250/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh (phường An Bình) với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng.

 

 Thị xã An Khê đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng để tôn tạo, bảo tồn cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh. Ảnh: Ngọc Minh
Thị xã An Khê đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng để tôn tạo, bảo tồn cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh. Ảnh: Ngọc Minh


Theo đó, miếu Tân Lai được bảo tồn, tôn tạo các hạng mục công trình: nhà chánh điện, nhà tiền nhơn, nhà âm linh, bình phong, trụ biểu, nhà ngõ và hàng rào. Đình Tân Lai tôn tạo công trình nhà ngõ và bia di tích. Tiến độ thực hiện năm 2021-2022; nguồn vốn ngân sách thị xã.

Việc trùng tu, tôn tạo nhằm đáp ứng nhu cầu bảo tồn, gìn giữ, lưu truyền phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khơi dậy lòng tự hào và tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng; đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và khai thác, phát huy tiềm năng du lịch địa phương.

Được biết, cuối năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định xếp hạng cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh là di tích cấp tỉnh.

 

NGỌC MINH

 

.