.
.

An Khê: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Thứ Năm, 24/09/2020, 14:20 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 24-9, UBND thị xã An Khê tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020.
 
 
20 năm qua, thị xã An Khê tích cực triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Phong trào đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tạo động lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương. Đến nay, toàn thị xã có 14.515/16.979 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 57/60 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 76/90 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa.
 
Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy 16 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000-2020. Ảnh: Ngọc Minh
Chủ tịch UBND thị xã An Khê tặng giấy 16 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000-2020. Ảnh: Ngọc Minh
 
Việc vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế đã có tác động to lớn trong công tác giảm nghèo của thị xã. Đến cuối năm 2019, toàn thị xã còn 277 hộ nghèo, chiếm 1,62%. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa-văn nghệ quần chúng, thể dục-thể thao được đẩy mạnh. Ngoài ra, thị xã đã duy trì tổ chức hội thi văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số; thành lập đoàn nghệ nhân tham gia các liên hoan cồng chiêng, hội thi văn hóa-thể thao các dân tộc tại tỉnh; phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng.
 
Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã An Khê đã tặng giấy khen cho 16 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.
 
NGỌC MINH
 
.