.
.

Đề tài "Sưu tầm,biên dịch,nghiên cứu luật tục Bahnar" được xếp loại xuất sắc

Thứ Năm, 17/01/2019, 13:07 [GMT+7]
.
(GLO)- Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài “Sưu tầm, biên dịch, nghiên cứu luật tục Bahnar” do Trung tâm Phát triển nông thôn Tây Nguyên chủ trì thực hiện, Tiến sĩ Buôn Krông Tuyết Nhung làm chủ nhiệm đề tài.
 

 

Tiến sĩ Buôn Krông Tuyết Nhung (đứng) trình bày tóm tắt đề tài. Ảnh: H.N
Tiến sĩ Buôn Krông Tuyết Nhung (đứng) trình bày tóm tắt đề tài. Ảnh: H.N
 
Đề tài trên được thực hiện hoàn toàn bởi các trí thức người dân tộc thiểu số, triển khai trong 2 năm (2017-2018) trên cơ sở khảo sát luật tục của người Bahnar ở các huyện: Mang Yang, Kông Chro, Kbang, Đak Đoa và thị xã An Khê cùng một số làng Bahnar ở TP. Kon Tum. Các nội dung nghiên cứu của đề tài gồm: sưu tầm luật tục Bahnar; biên dịch song ngữ luật tục Bahnar-Việt; hệ thống hóa luật tục Bahnar theo 6 chủ đề phù hợp; thực trạng và giải pháp bảo tồn luật tục Bahnar. Đề tài được đánh giá không chỉ có ý nghĩa trong công tác sưu tầm và nghiên cứu thực trạng luật tục Bahnar, mức độ tồn tại và vai trò của nó đối với đời sống xã hội mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của luật tục đối với giáo dục cộng đồng và quản lý xã hội cấp cơ sở hiện nay.
 
Kết quả, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đánh giá đề tài đạt yêu cầu về thời gian, phương pháp, nội dung nghiên cứu và xếp loại xuất sắc.
 
Hoàng Ngọc
 
.