.

(GLO)- Những năm qua, tỉnh ta đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,  góp phần phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quan tâm xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết: “Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời, thực hiện các tiêu chí cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Về phần mình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chú trọng thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động”.

 

Sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.                    Ảnh: T.N
Sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

Đặc biệt, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, cụm, khối thi đua trong tỉnh đã tổ chức phát động sâu rộng nhiều đợt thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực theo chủ đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào “Xanh-sạch-đẹp”, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, “Xây dựng cơ quan, công sở, môi trường làm việc không khói thuốc”, “An toàn về an ninh trật tự”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”... đưa nội dung học tập văn hóa, chuyên môn, tay nghề thành chỉ tiêu thi đua hàng năm của đơn vị và cá nhân.

Đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh, ông Phạm Hồng Phong-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, cho biết: Đến nay, có 67% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phong trào đã góp phần phát huy nội lực và khơi dậy tính năng động, sáng tạo, ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương phát triển, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

 

Trao Bằng công nhận Khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Ảnh: T.N
Trao Bằng công nhận Khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Ảnh: T.N

Trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp của tỉnh đã chú trọng phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền giúp nhân dân hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phong trào một cách sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, gắn với địa bàn các thôn, làng, tổ dân phố. Tiêu biểu như qua hơn 15 năm triển khai cuộc vận động Ngày vì người nghèo đã thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cùng các nguồn lực hỗ trợ trong và ngoài tỉnh, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được gần 60 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ đã hỗ trợ xây mới 2.973 căn nhà và sửa chữa 1.023 căn nhà cho hộ nghèo, mua 1.620 con bò và dê sinh sản hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi, phát triển sản xuất, cùng nhiều hình thức hỗ trợ khác, góp phần giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cho hay: “Cùng với thực hiện phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Phong trào đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân đã ý thức hơn việc nuôi dạy con cháu, thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, thay đổi tập quán sinh hoạt và lao động, tiếp thu cái mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, chi tiêu có tích lũy để đầu tư sản xuất... Nhờ vận dụng tổng hợp các giải pháp mà đã có hơn 5.000 hộ vươn lên thoát nghèo”. 

 

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp quan tâm xây dựng lực lượng già làng, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội, âm mưu phá hoại của địch. Tại các địa phương, MTTQ đã cùng với ngành chức năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đồng thời, xây dựng các “điểm sáng” chấp hành pháp luật trong cộng đồng, gắn với phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân bằng hình thức tự quản ở khu dân cư, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh: “Theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã chuyển sang giai đoạn mới là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai cuộc vận động này, gắn với thực hiện các Chương trình phát triển kinh tế-xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, cùng cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở, cùng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư có trách nhiệm phối hợp lồng ghép triển khai hiệu quả nội dung cuộc vận động này bằng các phong trào hành động cách mạng thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã công nhận 1.605 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã công nhận 244.272 gia đình văn hóa.

Thanh Nhật

.