.

Triển khai biên soạn lịch sử báo chí cách mạng Gia Lai

Thứ Tư, 04/04/2012, 07:46 [GMT+7]
.

(GLO)- Hội đồng khoa học chuyên ngành (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh) vừa tổ chức Hội nghị xét duyệt đề cương chi tiết, chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Đề tài “Lịch sử báo chí cách mạng Gia Lai 1945-2010”. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh năm 2012, do Báo Gia Lai là cơ quan chủ trì thực hiện, trên cơ sở Quyết định số 645/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai.
 

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

 

Căn cứ hồ sơ nghiên cứu và đề cương chi tiết của đề tài, báo cáo đề cương thuyết minh của đề tài, cùng phần phản biện và các ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia Hội nghị, Hội đồng khoa học chuyên ngành của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã đánh giá: “Lịch sử báo chí cách mạng Gia Lai 1945-2010” là một đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn cao, góp phần làm cơ sở để cho ra đời cuốn sách “Lịch sử báo chí cách mạng Gia Lai 1945 - 2010”-Một tài liệu tham khảo chính thức đầu tiên từ trước đến nay về bức tranh sinh động, đầy đủ, khách quan và khoa học các chặng đường phát triển cua báo chí cách mạng Gia Lai, gắn với lịch sử phát triển của Đảng bộ tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ.
 

Đồng thời qua đó, đánh giá quá trình hoạt động của báo chí cách mạng tỉnh Gia Lai trong 65 năm qua, phát huy truyền thống của báo chí cách mạng địa phương trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, cùng những đóng góp của báo chí Gia Lai cho công cuộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa…

Theo kế hoạch, Đề tài sẽ được triển khai thực hiện hoàn thành trong vòng 18 tháng (từ tháng 4-2012 đến tháng 11-2013).

Thanh Nhật
 

.