.

(GLO)- Đã có nhiều công trình nghiên cứu của các chuyên gia trong nước và nước ngoài, từ Hà Văn Tấn, Lê Trọng Khánh, Bùi Văn Nguyên, Trần Ngọc Thêm... cho đến Vương Duy Trinh, Trương Vĩnh Ký, cả những nhà nghiên cứu nước ngoài ở Anh, Tiệp Khắc, Mỹ, Pháp, nhất là Trung Quốc đều khẳng định: Người Lạc Việt xưa đã có chữ viết riêng. Năm 2010, Giáo sư Lê Trọng Khánh đã xuất bản cuốn: “Phát hiện hệ thống chữ Việt cổ thuộc loại hình khoa đẩu”. Một số nhà nghiên cứu khác cũng đăng tải một số bài viết và hứa hẹn sẽ công bố công trình hoàn chỉnh nhưng thực tế đặt ra những vấn đề cần xem xét nghiêm túc dưới góc độ khoa học.

Công trình của Giáo sư Lê Trọng Khánh đã chỉ ra, người Lạc Việt xưa có chữ viết. Theo Giáo sư: “Qua các hiện vật khảo cổ được phát hiện ở nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam, hệ thống chữ viết ấy xác định quá trình ra đời có nguồn gốc sâu xa từ những yếu tố tiền văn tự. Với thời gian dài tiến triển thành hệ thống chữ viết hình vẽ phát triển cao, được khắc trên đá ở Sa Pa, vào giai đoạn văn hóa đồng thau phát triển-Gò Mun. Trên cơ sở đó chuyển lên loại hình chữ viết cao hơn. Và cũng chính ngay bản thân hệ thống chữ viết cao đó, cũng có cứ liệu vững chắc để thấy sự đi lên của nó, từ thấp đến giai đoạn hoàn chỉnh của chữ viết ghi âm Đông Sơn-chữ viết có nguồn gốc riêng, sớm nhất ở Đông Nam Á”.

 

Ông Đỗ Văn Xuyền giảng giải về chữ Việt cổ.
Ông Đỗ Văn Xuyền giảng giải về chữ Việt cổ.

 

Gần đây, giới nghiên cứu Trung Quốc công bố đã phát hiện được chữ Việt cổ ở Quảng Tây. Chữ viết Lạc Việt này có mầm mống vào thời đầu của thời đại đồ đá mới, hình thành vào thời kỳ đỉnh cao của “văn hóa xẻng đá lớn” (4.000-6.000 năm trước). Đó là di chỉ cúng tế xẻng đá lớn Cảm Tang, thị trấn Mã Đầu, huyện Bình Quả, thành phố Bách Sắc. Chuyên gia Hội Nghiên cứu văn hóa Lạc Việt, tỉnh Quảng Tây phát hiện mấy chục khối mảnh vỡ xẻng đá lớn và tấm đá có khắc đầy chữ viết cổ. Các nhà nghiên cứu phát hiện, khối đá có chữ viết lớn nhất là dài 103 cm, rộng 55 cm, trên bề mặt khắc đầy mấy trăm tự phù, phần lớn là chữ cúng tế và lời chiêm bốc.

Theo thống kê sơ bộ, trên những phiến đá này có hơn 1.000 tự phù. Phát hiện chữ Lạc Việt ở Cảm Tang có ý nghĩa rất quan trọng vì đó là chứng cứ rõ ràng nhất cho thấy người Lạc Việt sáng tạo chữ viết trên đất Trung Hoa khoảng 4.000 đến 6.000 năm trước. Mặt khác, chữ cổ Cảm Tang chứng minh sự liên tục của chữ tượng hình Lạc Việt từ Sa Pa-Việt Nam tới nhiều vùng khác nhau trên lục địa Trung Hoa.

Phát hiện chữ viết của người Lạc Việt lần này phải chăng sẽ phải viết lại lịch sử chữ viết ở Trung Quốc, chứng minh văn hóa Lạc Việt là một trong những nguồn gốc trọng yếu của văn hóa Trung Hoa. Điều này trùng hợp với quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu chữ Việt cổ trong nước sau khi khảo sát, đối chứng, so sánh sự phát triển những ký tự trên các di chỉ đồ đồng Đông Sơn, những hiện vật đặc trưng, đặc hữu của người Lạc Việt trong suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử.   

Một điều cần nhìn nhận đúng mức là tất cả các di chỉ tìm được trên nhiều vùng lãnh thổ chưa đủ để khẳng định văn tự của người Lạc Việt cổ đã là một ngôn ngữ viết hoàn chỉnh phát triển ở mức độ cao. Điều này thật dễ hiểu là sau bao cuộc chiến tranh liên miên tranh đoạt lãnh thổ, đồng hóa và nô dịch văn hóa, chữ Việt cổ bị bóp nghẹt ngay từ khi manh nha trên con đường phát triển, bị cướp đoạt về làm phong phú thêm cho ngôn ngữ của tộc người mạnh hơn. Chính vì vậy mà có công trình nghiên cứu đã đưa ra hệ thống chữ cái, cấu trúc ngữ pháp trên cơ sở nghiên cứu khảo sát một số di chỉ khảo cổ và khảo sát ngôn ngữ, đặc biệt là trên cơ sở chữ viết của tộc Thái, chữ “khoa đẩu” này có thể ghi âm tất cả các văn bản thuộc mọi loại hình của thế giới văn minh, đã làm cho nhiều nhà nghiên cứu hoài nghi tính chân xác của công trình.

Một điều cần bàn là một số nhà nghiên cứu chữ Việt cổ cho rằng chữ viết của tộc Thái có nguồn gốc từ chữ Việt cổ và theo quan điểm của một số nhà nghiên cứu, tộc Thái, Mường, Tày, Kinh… đều thuộc Mongoloid phương Nam. Đó là di duệ của người Việt cổ bản địa chủng Indonesian và cùng được chuyển hóa sang Mongoloid phương Nam. Cũng như tộc Kinh, tộc Thái là con cháu của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Bởi sự chuyển hóa từ Việt cổ (đa số Indonesian) sang Việt hiện đại (Mongoloid phương Nam) xảy ra khoảng sau 2.600 năm Trước Công nguyên, khi nước Văn Lang thành lập nhưng lại chưa đưa ra được luận cứ chứng minh một cách sáng tỏ, có tính thuyết phục cao. Trong khi tộc Thái, không chỉ riêng ở Việt Nam đều cho rằng, chữ Thái có nguồn gốc từ chữ Sanscrit (Ấn Độ) thông qua mẫu tự Khmer?

Những công trình của các nhà nghiên cứu, đặc biệt là những phát hiện gần đây trên lãnh thổ Trung Quốc ngày càng đem lại cho chúng ta niềm tin người Lạc Việt cách đây mấy ngàn năm đã có chữ viết và chữ viết ấy là tiền đề cho nhiều văn tự trong khu vực. Để hiểu về chữ Việt cổ của người Lạc Việt mà dân tộc ta có công gìn giữ, cần có một công trình nghiên cứu tập trung trí tuệ của nhiều nhà khoa học, với những cứ liệu chắc chắn, không thể chỉ bằng lòng yêu nước và sự suy đoán.

Trần Vân Hạc

------------
Trong bài có sử dụng một số tư liệu của tác giả Hà Văn Thùy.

 

.