.

UNESCO thông qua lộ trình để thực hiện các cải tổ

Thứ Năm, 15/03/2012, 08:09 [GMT+7]
.
Ban chấp hành 58 thành viên của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua lộ trình mới về các ưu tiên hành động và cải tổ, bất chấp nguồn ngân sách bị cắt giảm.
 
Lộ trình mới tập trung vào các ưu tiên hành động của UNESCO, đặc biệt là ở châu Phi và vấn đề bình đẳng giới; đồng thời cải tổ hợp lý hóa phương thức hành động để giảm chi phí, tăng cường huy động các nguồn ngân sách bổ sung.
Với những cải tổ này, UNESCO có thể tiếp tục thực hiện các chương trình ưu tiên về thanh niên, về các nước chậm phát triển nhất, các quốc đảo nhỏ đang phát triển và các nước sau xung đột và sau thảm họa.
 
Tại cuộc họp Ban chấp hành, UNESCO còn thúc đẩy chương trình hành động bận rộn trong năm 2012 với Diễn đàn nước thế giới, Hội nghị cấp cao về đào tạo nghề và công nghệ, Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững Rio+20 và kỷ niệm lần thứ 40 Công ước Di sản thế giới.
 
Ngoài ra, UNESCO cũng quyết định thành lập một giải thưởng với tên gọi UNESCO-Equatorial Guinea về nghiên cứu các khoa học liên quan đến cuộc sống con người.
 
Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova nhấn mạnh lộ trình mới cung cấp cho UNESCO một định hướng rõ ràng và thực hiện mục tiêu vững chắc đã đề ra trong các lĩnh vực trọng điểm như nâng cao hiệu quả chi phí tài chính, cải tổ và quản lý nguồn lực con người. Bà Bokova cũng cho rằng cải tổ UNESCO đang được thúc đẩy nhanh và không thể đảo ngược.
 
Ngân sách hoạt động năm tài chính 2012-2013 của UNESCO đã giảm từ 653 triệu USD xuống 465 triệu USD do Mỹ từ chối khoản đóng góp của nước này liên quan đến việc UNESCO công nhận chính quyền Palestine là thành viên chính.
 
Theo TTXVN
 
.