.

Từ khi được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (từ 1993) đến nay, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã nhận được sự tài trợ của hơn 40 tổ chức bao gồm chính phủ, phi chính phủ và các tổ chức quốc tế với số tiền tương đương gần 2 triệu USD.

 

Đến nay, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã hoàn thành nhiều dự án trùng tu di tích tiêu biểu bằng nguồn vốn tài trợ quốc tế là Ngọ Môn, Nhà bia Văn Miếu, Duyệt Thị Đường, Cửa Quảng Đức, Hữu Tùng Tự, Minh Lâu- lăng Minh Mạng, Thế Miếu…

 

Ngọ Môn- một trong những dự án trùng tu di tích tiêu biểu bằng nguồn vốn tài trợ quốc tế.
Ngọ Môn- một trong những dự án trùng tu di tích bằng nguồn vốn tài trợ quốc tế.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã ký cam kết thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các tổ chức và trường đại học trên thế giới nhằm góp phần nâng cao tiêu chuẩn cũng như đảm bảo tính xác thực trong công cuộc bảo tồn và trùng tu di tích.

 

Điển hình là trung tâm đã hợp tác với trường đại học Showa- Nhật Bản khảo sát và nghiên cứu nhà truyền thống Huế; hợp tác với trường Đại học Waseda- Nhật Bản trong việc khảo sát, nghiên cứu và đo vẽ di tích Huế từ năm 1995 đến nay; hợp tác với Bảo tàng Lịch sử Hoàng gia Áo trong việc nghiên cứu chỉnh lý và trưng bày hiện vật.

 

Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cũng đã cử 20 cán bộ, chuyên gia đi đào tạo dài hạn và ngắn hạn ở nước ngoài với sự hỗ trợ của Quỹ Ford, Đại học Waseda, Hội Người yêu Huế ở Đan Mạch và các tổ chức quốc tế khác.

TT