.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động số 1147/KH-UBND về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu đề ra là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện các chỉ số khởi sự kinh doanh, tiếp cận điện năng, bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế và bảo hiểm xã hội; phấn đấu nâng điểm và vị trí xếp hạng của 10 chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đến hết năm 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4. Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe, an ninh và an toàn, vệ sinh môi trường các khu, địa điểm du lịch...; phấn đấu có trên 7.000 doanh nghiệp vào năm 2020, trong đó tối thiểu 0,5% số này là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Anh Huy

.