.

(GLO)- Một số doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, giá một số mặt hàng nông sản biến động theo chiều hướng bất lợi đã ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên địa bàn thị xã An Khê. Chính vì vậy, Chi cục Thuế thị xã đang nỗ lực triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao năm 2018.

Ông Đào Xuân Bảy-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã An Khê, cho biết: Ngay từ đầu năm, ngành Thuế thị xã đã tập trung triển khai công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới; chính sách thuế sửa đổi, bổ sung và hỗ trợ; hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2017 và hướng dẫn khai quyết toán thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Chi cục Thuế cũng phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra các cá nhân được cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân, mời chủ thầu xây dựng về kê khai nộp thuế trên diện được cấp phép, đồng thời kiểm tra hộ phát sinh trên địa bàn để đưa vào quản lý thu thuế.

 

Một góc thị xã An Khê. Ảnh: Q.T
Một góc thị xã An Khê. Ảnh: Q.T

Bên cạnh đó, đơn vị phân công cán bộ kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; phân tích, đánh giá tình hình kê khai thuế; kiểm tra quyết toán thuế tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch đề ra. Chi cục Thuế thị xã cũng phối hợp chặt chẽ với các đội thuế, UBND các xã, phường rà soát các khoản nợ, thông báo đến từng đối tượng nợ thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và ra quyết định cưỡng chế, tạm đình chỉ sử dụng hóa đơn đối với trường hợp nợ trên 90 ngày…

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã An Khê ước chỉ thực hiện được trên 37,2 tỷ đồng, đạt 46,6% dự toán tỉnh giao, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước do Cục Thuế tỉnh phân cấp thực hiện được 2 tỷ đồng, đạt 71,4% dự toán tỉnh giao, bằng 134,5% so với cùng kỳ năm 2017; tiền sử dụng đất thực hiện 7,4 tỷ đồng, đạt 49% dự toán tỉnh giao, bằng 69,7% so với cùng kỳ năm 2017; thu thuế công-thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh thực hiện hơn 14,2 tỷ đồng, đạt 44,9% dự toán tỉnh giao và bằng 107,8% so với cùng kỳ năm 2017; lệ phí trước bạ thực hiện 4,5 tỷ đồng, đạt 39,1% dự toán tỉnh giao và bằng 92% so với cùng kỳ năm 2017; thu phí-lệ phí thực hiện 2,7 tỷ đồng, đạt 49,1% và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2017; thuế thu nhập cá nhân thực hiện 5 tỷ đồng, đạt 43,9% dự toán tỉnh giao và bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2017; thuế thu từ hộ cá thể thực hiện được trên 6,4 tỷ đồng, đạt gần 45% dự toán tỉnh giao, đạt 93,6% so với cùng kỳ năm 2017…

Theo ông Đào Xuân Bảy, nguyên nhân dẫn đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa đạt so với kế hoạch là do khó khăn chung của nền kinh tế. Trong đó, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn, kinh doanh không hiệu quả; giá cả nhiều mặt hàng nông sản 6 tháng đầu năm nay biến động theo chiều hướng bất lợi…

 

Tập thể cán bộ, công chức ngành thuế thị xã đang nỗ lực tăng các nguồn thu trên địa bàn. Ảnh: Q.T
Tập thể cán bộ, công chức ngành thuế thị xã đang nỗ lực tăng các nguồn thu trên địa bàn. Ảnh: Q.T

“Để tăng nguồn thu trong những tháng còn lại, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao trong năm 2018, ngành Thuế thị xã đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, Chi cục Thuế thị xã tập trung phân tích và đánh giá tiến độ thu hàng tháng, từ đó tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã điều hành, chỉ đạo và triển khai các biện pháp quản lý thu thuế trên địa bàn. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tham mưu UBND thị xã đẩy nhanh tiến độ giao đất, đấu giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất để khai thác nguồn thu từ đất. Tăng cường kiểm tra, rà soát khai thác các nguồn thu trên địa bàn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai thuế, nộp thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước. Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch rà soát, kiểm tra đối chiếu những hộ được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, đưa các hộ mới phát sinh vào quản lý thu thuế, đồng thời đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với các hộ, cá nhân xin giấy phép quá 6 tháng mà không có hoạt động kinh doanh”-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã An Khê cho biết.

Quang Tấn

.