.

(GLO)- Kết thúc quý III-2017, tổng thu ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh đạt 3.217 tỷ đồng, bằng 95,9% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 89% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả này được ghi nhận là cao nhất từ trước đến nay. Đây là động lực để ngành Thuế phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán trong thời gian còn lại của năm.

Nhiều khoản thu đạt khá

Trong 9 tháng năm 2017, riêng nguồn thu do ngành Thuế quản lý thực hiện 2.945,7 tỷ đồng, đạt 88% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Đáng lưu ý, khoản thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương thực hiện 732,9 tỷ đồng, đạt 107% dự toán trung ương và tỉnh giao, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Nguyên nhân khoản thu này đạt cao là do sản lượng phát điện của các công ty thủy điện tăng; thuế suất thuế tài nguyên nước thủy điện tăng 25%; giá tính thuế giá trị gia tăng đối với các công ty thủy điện 4 tháng đầu năm vẫn áp dụng bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân; Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak chuyển từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh sang khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương...
 

Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Đức Thụy
Bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, thu tiền sử dụng đất thực hiện 470,5 tỷ đồng, đạt 471% dự toán trung ương và đạt 159% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 130% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Nguyên nhân chủ yếu phát sinh từ tiền sử dụng đất các dự án đấu giá cuối năm 2016 chuyển nộp trong đầu năm nay ở một số địa phương; phát sinh dự án khu tái định cư suối Hội Phú; tạm thu dự án Công ty FBS giai đoạn II; thu nợ các hộ gia đình ghi nợ tiền sử dụng đất đến hạn nộp...

 

Ngoài ra, một số khoản như: thu từ khu vực công-thương nghiệp thực hiện 744,9 tỷ đồng, đạt 69% dự toán trung ương, bằng 68% dự toán tỉnh giao, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016; thu tiền thuê mặt đất thực hiện 69 tỷ đồng, đạt 92% dự toán trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016; thu thuế bảo vệ môi trường thực hiện 369,5 tỷ đồng, đạt 76% dự toán trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016.

Đặc biệt, khoản thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu do Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum quản lý được Bộ Tài chính giao năm nay là 100 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu giao cho Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thực hiện 190 tỷ đồng.

 

Nhưng chỉ sau 9 tháng, tổng thu nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh của Chi cục đã đạt 162,3 tỷ đồng, vượt 62% chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao. Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu đến từ thuế giá trị gia tăng mặt hàng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Campuchia, máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của các dự án thủy điện.

Nỗ lực vượt mức dự toán

Đây là mục tiêu phấn đấu mà tỉnh đặt ra trong khoảng thời gian còn lại của năm dự toán. Theo ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, số thu ngân sách 9 tháng năm 2017 đạt cao nhất từ trước tới nay.

 

Kết quả này cũng là tiền đề để tỉnh  nỗ lực hoàn thành vượt mức thu ngân sách. Thời gian còn lại của năm 2017, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế; chủ động linh hoạt trong điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

 

Cụ thể, về kinh tế phải đảm bảo tăng trưởng 7,81%; thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng; trong năm có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới; kim ngạch xuất khẩu đạt 450 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.047 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 18.880 tỷ đồng...

 

Trong đó, ngành Thuế phải thực hiện nghiêm túc cam kết của mình là chuyên nghiệp-minh bạch-liêm chính-đổi mới, phục vụ tốt người nộp thuế. Chính quyền các địa phương, sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho các cá nhân, đơn vị  hoàn thành nghĩa vụ thuế.  

Ở phương diện cơ quan quản lý nguồn thu, ông Ksor Kut-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết, Cục sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm khai thác tối đa nguồn thu, thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước.

 

Theo đó, Cục Thuế tỉnh rà soát từng khoản thu, sắc thuế; bám sát chỉ tiêu phấn đấu để phân bổ dự toán cho các Chi cục Thuế, các phòng thuộc Văn phòng Cục Thuế thực hiện. Tăng cường giám sát hồ sơ khai thuế, đặc biệt đối với doanh nghiệp lớn nhằm đôn đốc thực hiện nộp ngay các khoản thuế phát sinh, hạn chế tối đa nợ thuế.

Song song với đó, Cục chủ động phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ giao đất, đấu giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đôn đốc người nộp thuế thực hiện các khoản nộp liên quan đến đất đai đã được lập sổ bộ.

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch, tập trung kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; đôn đốc tổ chức, cá nhân nộp vào ngân sách các khoản thuế, phí qua kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước. Đồng thời, thực hiện quyết liệt các giải pháp cưỡng chế nợ thuế đối với doanh nghiệp nợ đọng lớn, kéo dài.

Sơn Ca

.