.

(GLO)- Như Báo Gia Lai đã thông tin, sự cố vỡ đê quai của công trình thủy điện Ia Krêl 2 (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) ngày 1-8-2014 gây thiệt hại cho cả người dân lẫn chủ đầu tư. Sự cố này khiến công trình bị đình trệ hơn 2 năm nay.
 

Theo báo cáo của UBND huyện Đức Cơ, đến nay chủ đầu tư đã thực hiện xong việc đền bù thiệt hại do sự cố gây ra với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng cho 234 hộ dân. “Sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc hỗ trợ, bồi thường thiệt hại, chúng tôi đã có báo cáo lên UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để xem xét cho phép công trình được thi công lại”-ông Võ Thanh Hùng-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, cho biết.

Được biết, công trình thủy điện Ia Krêl 2 có công suất 5,5 MW. Hiện Sở Công thương đã có văn bản trình UBND tỉnh cho phép công trình được thi công lại sau khi đã khắc phục hậu quả.

Thiên Long

.