.

(GLO)- Theo thống kê của UBND tỉnh, tính đến cuối tháng 4-2016, toàn tỉnh có 22.200 ha cây trồng bị hạn. Trong đó, hơn 4.580 ha cây trồng bị mất trắng, trên 12.000 ha cây trồng bị giảm năng suất 30-70%, hơn 2.100 ha giảm năng suất dưới 30% và gần 3.500 ha cây trồng bị thiếu nước.

Ảnh nguồn internet
Ảnh nguồn internet

Cà phê và hồ tiêu là 2 loại cây trồng bị thiệt hại nhiều nhất, lên đến gần 174 tỷ đồng. Đây cũng là các loại cây trồng khó khắc phục sớm mà phải trồng mới lại vài năm sau mới cho thu hoạch. Bên cạnh đó, cây lúa ước thiệt hại trên 104 tỷ đồng; cây rau màu, bắp và cây hàng năm khác ước thiệt hại hơn 96 tỷ đồng.

Đinh Yến

.