.

(GLO)- Tin từ Sở Công thương Gia Lai,  kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh tháng 5 ước đạt 38,3 triệu USD, lũy kế 5 tháng đạt 169,25 triệu USD, đạt 42,31% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản đều tăng so với cùng kỳ năm trước, mặc dù giá cao su và cà phê vẫn ở mức thấp. Cụ thể, giá cà phê xuất khẩu không ngừng biến động, hầu hết theo chiều hướng giảm, giá xuất khẩu bình quân 1.518 USD/tấn, giảm 13,75% so với cùng kỳ năm 2015, giá thu mua nội địa hiện nay ở mức 36.000-37.000 đồng/kg. Tình hình xuất khẩu cao su có những tín hiệu khả quan, tăng 35,76% về lượng, giá trị kim ngạch tăng 7,78%. Tuy nhiên, so sự chậm phục hồi giá cao su xuất khẩu-vẫn giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2015-nên mặc dù lượng tăng cao nhưng giá trị kim ngạch tăng không tương ứng.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong 5 tháng đầu năm 2016 gồm: Cà phê đạt 67.965 tấn/103,16 triệu USD (tăng 18,43% về lượng, tăng 2,1% về giá trị); mủ cao su đạt 4.294 tấn/5,23 triệu USD (tăng 35,76% về lượng, tăng 7,78% về giá trị); mì lát đạt khoảng 82.480 tấn/14,8 triệu USD (tăng 75,59% về lượng, tăng 39,55% về giá trị); các mặt hàng khác đạt 41,36 triệu USD, tăng 43,26 % so với cùng kỳ.

Hà Duy

.